Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe oskrba s pitno vodo, Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storite

Osnovni predpis:

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet Občine Brežice
Datum sprejema:29.05.2023
Datum objave:31.05.2023
Objavljeno v:

Uradni list RS.

Datum začetka veljavnosti:01.06.2023

iskalnik po splošnih aktih

veljavni akti   vsi akti