Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Stanovanjska gradnja Sela pri Dobovi – del EUP SEL-02«

Osnovni predpis:

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet Občine Brežice
Datum sprejema:10.10.2023
Datum objave:20.10.2023
Objavljeno v:

Uradni list RS

Datum začetka veljavnosti:04.11.2023

iskalnik po splošnih aktih

veljavni akti   vsi akti