Gumb išči|

Zapri iskalnik

Lokalne volitve 2016

PREDČASNE VOLITVE V SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI BIZELJSKO

REZULTATI PREDČASNIH VOLITEV:

 

VOLILNA UDELEŽBA

VOL. ŠT. NAZIV VOLIŠČA
NAZIV VOLILNE ENOTE
V VOLILNI IMENIK VPISANIH Glasovalo do 11:00 ure % Glasovalo do 16:00 ure % Glasovalo do 19:00 ure %
32 VEČNAMENSKI DOM BIZELJSKO 970 181 18,66 320 33,0 427 44,02
33 STAVBA BIVŠE OŠ OREŠJE 221 28 12,67 48 21,7 73 33,03
34 GASILSKI DOM STARA VAS 326 52 15,95 97 29,8 120 36,81
901 predčasno glasovanje (30 volivcev za vsa 3 volišča)               
  SKUPAJ OBČINA 1517 261 17,21 465 30,65 620 40,87

 

 

Sklep  o razpisu volitev

Sklep o razpisu predčasnih volitev (Uradni list RS, št. 41/16 in 43/16)

 

Rokovnik volilnih opravil za predčasne volitve

Rokovnik volilnih opravil

 

Sklep o določitvi volišč in območij ter sedežev volišč za predčasne volitve člnaov sveta KS Bizeljsko

SKlep o določitvi volišč_predčasne volitve_KS Bizeljsko.pdf

 

Obrazci:

Soglasje za člana volilnega odbora

Obrazec kandidatura - pol.stranka

Obrazec kandidatura - skupina volivcev 

Obrazec - soglasje kandidata

 

 

Obrazci - posebne oblike glasovanja:

Obrazec za glasovanje na domu

Obrazec za glasovanje na posebnem volišču - invalidi

 

 

Zakonodaja:

- Zakon o lokalnih volitvah

- Zakon o evidenci volilne pravice

- Zakon o volilni in referendumski kampanji

- Zakon o volitvah v Državni zbor

 

Občinski predpisi:

- Sklep o določitvi pogojev in plakatnih mest v Občini Brežice ob izvedbi volitev in referendumov

- Slikovna priloga k Sklepu o določitvi pogojev in plakatnih mest v Občini Brežice ob izvedbi volitev in referendumov

 

 

 

Stran se dopolnjuje.