Gumb išči|

Zapri iskalnik

Lokalne volitve 2018

POROČILA OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE - LOKALNE VOLITVE 2. december 2018

 

Poročilo o izidu volitev župana občine Brežice, ki so bile 18. novembra 2018 - prvi krog in 2. decembra 2018 - drugi krog

 

Poročilo o izidu ponovnih volitev za člana sveta krajevne skupnosti Pišece - VE 3

 

 

Razpis - drugi krog rednih volitev župana, ki bodo 2. decembra 2018

 

Razpis - ponovne volitve v Svet krajevne skupnost Pišece - VE 3

 

Obvestilo - predčasno glasovanje za drugi krog rednih volitev župana in ponovne volitve v Svet krajevne skupnosti Pišece - VE 3

Predčasno glasovanje bo potekalo v torek (27.11.2018) in v sredo (28.11.2018) na sedežu Upravne enote Brežice, Cesta prvih borcev 24a, Brežice.

Volišče za predčasno glasovanje bo odprto v navedenih dneh od 7.00 do 19.00.

 

POROČILA OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE - LOKALNE VOLITVE 18. november 2018

 

Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Brežice

 

Popravek Poročila o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Brežice, z dne 20.12.2018

 

Poročilo o izidu volitev za člane svetov krajevnih skupnosti občine Brežice

 

Delni uradni rezultati volitev:

 

Neuradni seznam izvoljenih kandidatov v občinski svet:

 • volilna enota 1
 1. Jožica SUŠIN (DeSUS)
 2. Andrej VIZJAK (SDS)
 3. Vinko OGOREVC (SDS)
 4. Matija KOLARIČ (SD)
 5. Aljoša ROVAN (Levica)
 6. Alenka ČERNELIČ KROŠELJ (Ljudje za ljudi)
 7. Stanko TOMŠE (SMC)
 8. dr. Tomaž TEROPŠIČ (SMC)
 9. Jurij PEZDIRC (Lista SONCE)

 

 • volilna enota 2
 1. Mila LEVEC (SDS)
 2. Aleksander GAJSKI (SDS)
 3. Bogdan PALOVŠNIK (SD)
 4. Peter DIRNBEK (Levica)
 5. Marijan ŽIBERT (ROK)
 6. Igor ZORČIČ (SMC)
 7. Darko UDOVIČ (SMC)
 8. Mladen STRNIŠA (Lista SONCE)

 

 • volilna enota 3
 1. Ivan MOLAN (SDS)
 2. Tatjana MOČAN (SDS)
 3. Mihael PETANČIČ (SDS)
 4. Mira ŠULER (SDS)
 5. Martina ŽIVIČ (SD)
 6. dr. Stanka PRESKAR (SMC)

 

 • volilna enota 4
 1. Peter SKRIVALNIK (DeSUS)
 2. Katja ČANŽAR (SDS)
 3. Bernardka OGOREVC (SD) - po žrebu
 4. Matejka KMETIČ (Ljudje za ljudi)
 5. Herman PREMELČ (SMC)
 6. Miran OMERZEL (SLS)
 7. Ferdo PINTERIČ (Lista SONCE)

 

Seznam potrjenih kandidatur ter list kandidatov:

 

Razpis volitev:

Razpis rednih volitve v občinske svete in rednih volitev županov (Uradni list RS, št, 48/18)

Sklep o razpisu rednih volitev v Svete krajevnih skupnosti Občine Brežice (Uradni list RS, št. 50/18)

 

ROKOVNIK

Rokovnik volilnih opravil za lokalne volitve 2018

 

Ugotovitveni sklep o številu potrebnih podpisov podpore volivcev za predlaganje kandidata za župana

 

Število potrebnih podpisov podpore za vložitev liste kandidatov za člane občinskega sveta po volilnih enotah:

 

 

Št. volilnih upravičencev na

dan razpisa volitev                                           

Najmanj 1% od števila volilnih upravičencev na dan razpisa volitev

BREŽICE

VOLILNA ENOTA 1

6.103

62

BREŽICE

VOLILNA ENOTA 2

5.481

55

BREŽICE

VOLILNA ENOTA 3

4.320

44

BREŽICE

VOLILNA ENOTA 4

4.610

47

*dobljeni rezultat pri preračunu odstostva v število podpisov podpore listi kandidatov, ki vsebuje decimalko, je treba zaokrožiti navzgor, saj bi bilo sicer število podpisov podpore manjše od z zakonom določenega števila (vir: MJU, Služba za lokalno samoupravo: Pojasnila in odgovori na pogosta vprašanja II.del: Obveznosti občinskih volilnih organov po razpisu volitev)

 

VOLIŠČA

Sklep o določitvi volišč in območij ter sedežev volišč za volitve župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti v občini Brežice, ki bodo 18. novembra 2018.

 

OBRAZCI

a) za volitve župana

Podpora kandidaturi za župana

LV-4 Kandidatura za župana

LV-5 Soglasje kandidata

LV-16 Sporočilo o organizatorju volilne kampanje

 

b) za volitve članov občinskega sveta

Podpora kandidaturi za člana občinskega sveta oziroma listi kandidatov za volitve članov občinskega sveta

LV-7 Kandidatura za člana občinskega sveta

LV-8 Soglasje kandidata za člana občinskega sveta

LV-16 Sporočilo o organizatorju volilne kampanje

 

c) za volitve članov krajevne skupnosti

LV18 - Kandidatura za člana sveta KS_podpora volivcev

LV18 - Kandidatura za člana sveta krajevne skupnosti_podpora politične stranke

LV18 - Soglasje kandidata za člana sveta krajevne skupnosti

 

d) za imenovanje volilnih odborov

LV18 - izjava kandidata za člana volilnega odbora

 

e) za posebne oblike glasovanja

Obrazec - glasovanje na domu

Obrazec - glasovanje po pošti

 

POVEZAVE

Državna volilna komisija

Ministrstvo za javno upravo; Lokalna samouprava - Lokalne volitve 2018

 

ZAKONODAJA (http://www.dvk-rs.si/index.php/si/zakonodaja/zakoni)

 • Zakon o lokalnih volitvah
 • Zakon o lokalni samoupravi
 • Zakon o evidenci volilne pravice
 • zakon o volilni in referendumski kampanji
 • Zakon o volitvah v državni zbor

 

OBČINSKI PREDPISI

 

_______________________________________________________________________________

Priporočilo za upoštevanje pojasnila glede podatkov o kandidatih - stopnja in naziv izobrazbe, ki ga je občinskim volilnim komisijam posredovalo Ministrstvo RS za javno upravo - Služba za lokalno samoupravo dne 11. 10. 2018:

Pri vnašanju kandidatur oziroma kandidatnih list se pri stopnji in nazivu izobrazbe kandidata pojavlja vprašanje, katero klasifikacijo je treba uporabiti. Ministrstvo za javno upravo se je po spremembi 72. člena zakona o lokalnih volitvah konec leta 2017 ob načrtovanju informacijske podpore rednih lokalnih volitev z izvajalcem dogovorilo, da bo v aplikacijo vnesel seznam, ki je po mnenju ministrstva, pristojnega za izobraževanje, najbolj
primerno za označevanje zadnje dosežene stopnje kandidatov.

Seznam določa Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK), dostopno na spletnem naslovu  https://www.nok.si/ .

Za stopnjo izobrazbe šteje zadnja dokončana stopnja, ne glede na število poizkusov ali let, ko opravljamo naslednjo stopnjo. Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK) ima deset stopenj, pri aplikaciji za vnos podatkov o kandidatu pa se izbere iz šifranta.

Pri rubriki »strokovni ali znanstveni naslov« pa je vnos prost, tam se v aplikacijo vpiše poljuben zapis (npr. strojni ključavničar, univerzitetni diplomirani ekonomist, …), ki jo bo navedel predlagatelj.

________________________________________________________________________________

SPREJEM KANDIDATUR ZA LOKALNE VOLITVE 2018

soba št. 27, 1. nadstropje (Občina  Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice)

v delovnem času Občine Brežice

PONEDELJEK, 15. 10. 2018, od 7.00 do 15.00

TOREK, 16. 10. 2018, od 7.00 do 15.00

SREDA, 17. 10. 2018, od 7.00 do 16.30

ČETRTEK*, 18. 10. 2018, od 7.00 do 19.00

 

*Zadnji dan za oddajo kandidatur za LOKALNE VOLITVE 2018 je 18. 10. 2018 in  ta dan Občinska volilna komisija Občine Brežice sprejema kandidature do 19. ure.

__________________________________________________________________________________

18.10.2018 ob 20.55

V skladu z veljavno zakonodajo je do 18.10.2018 do 19. ure oddalo kandidaturo za župana občine Brežice pet kandidatov, in sicer: Ivan Molan – Dražen Levojević in skupina volivcev, Peter Dirnbek - Levica, Matija Kolarič - SD, Igor Zorčič - SMC in Andrej Gerjevič – Lista Sonce.

V skladu z veljavno zakonodajo ter določili Rokovnika za izvedbo volilnih opravil za redne volitve v občinske svete in redne volitve županov, ki bo 18.11.2018 so bile vse prejete kandidature za župana pregledane in potrjene.

Prejetih je bilo tudi enajst list kandidatov za člane Občinskega sveta občine Brežice, in sicer  Levica, SDS, DeSUS, ROK, SD, SMC, SLS, NSi, Ljudje za ljudi, SAB in Lista Sonce. 

Liste kandidatov se še v postopku preverjanja in potrjevanja kandidatur list kandidatov

Vir: OVK

_____________________________________________________________________________________

Obvestilo za organizatorje volilnih kampanj o obveznih izvodih plakatov in drugih publikacij za lokalne volitve 2018

Narodna in univerzitetna knjižnica želi spomniti, da je potrebno Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK) poslati obvezne izvode od vsakega izdanega predvolilnega gradiva kot so promocijski plakati, letaki, brošure, zgibanke ali druge publikacije (ZOIPub (UL RS št. 69/06, http://www.nuk.uni-lj.si/nuk3.asp?id=356469362 ).

Za predajo tovrstnega gradiva NUK so odgovorni organizatorji volilne kampanje: politične stranke, liste ali neodvisni/ne kandidati/kandidatke.

Gradivo je potrebno oddati v roku petnajstih dni po izdaji/plakatiranju ali objavi oziroma do konca volilne kampanje. Plakate se pošlje v elektronski obliki na NUK-ov spletni portal SVAROG, https://www.nuk.uni-lj.si/svarog/. Za pomoč pri oddaji e-plakatov (jumbo, city light ipd.) se lahko obrnejo na sodelavko NUK-a Katjo Rapuš na tel. 01 2001 156 ali na e-naslov katja.rapus@nuk.uni-lj.si.

Manjše plakate, letake in zgibanke se pošlje ali dostavi v fizični obliki po štiri izvode (zvite, ne zložene), skupaj z dobavnim listom (v prilogi) na naslov:

Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK)
Ekspedit
,
1000 Ljubljana

Osebna dostava - uradne ure: 9. - 14. ure.

Za vsa dodatna pojasnila so dosegljivi na tel.: 01 586 13 07 ali na e-naslovu pavla.meglic@nuk.uni-lj.si .

___________________________________________________________________________________

 

 

KONTAKT OVK OBČINE BREŽICE

Vprašanja glede lokalnih volitev v občini Brežice lahko posredujete na elektronski naslov: .

 

Stran se dnevno dopolnjuje.