Gumb išči|

Zapri iskalnik

13.06.2016 / Javna naročila

Dokončanje večnamenskega objekta Jesenice na Dolenjskem

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca del na obnovi večnamenskega doma Jesenice na Dolenjskem

Predmet javnega naročila je dokončanje projekta rekonstrukcije in novogradnje večnamenskega objekta Jesenice na Dolenjskem.

Izvedba projekta se je pričela leta 2014 z rušitvijo enega objekta in novogradnjo prizidka k obstoječemu objektu KS Jesenice. Do letošnjega leta so bila izvedena še krovsko kleparska in tesarska dela, nabavljeno in vgrajeno je bilo stavbno pohištvo, izvedena je bila tudi statična sanacija objekta.

V sklopu tega javnega naročila se bodo izvedla sledeča dela: preostala gradbeno obrtniška dela, ki še niso bila izvedena, strojne in elektro inštalacije ter zunanja ureditev v skladu projektno dokumentacijo in s popisom.

Javno naročilo se sofinancira iz proračuna Občine Brežice - postavka "00136 - Obnova večnamenskega doma Jesenice na Dolenjskem".

Rok za oddajo ponudb: 27. junij 2016 do 10.00 ure

Odpiranje ponudb (javno): 27. junij 2016 ob 10.30 uri - Sejna soba Občine Brežice - sedež naročnika.

Kontaktna oseba:
Suzana Ogorevc
tel.: 07 6205 562
e-mail:

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Povabilo in navodila za izdelavo ponudbe

Obrazci, izjave, vzorci

Vzorec pogodbe

Popisi del

Projektna dokumentacija