Gumb išči|

Zapri iskalnik

31.08.2018 / Javna naročila

Vzdrževanje cest v upravljanju krajevnih skupnosti

Deli na FBNatisni

Občina Brežice v imeni in za račun krajevnih skupnosti občine Brežice objavlja javno naročilo po odprtem postopku za izbor izvajalcel del na letnem in zimskem vzdrževanju cest v upravljanju KS

Predmet javnega naročila je izvajanje del letnega in zimskega vzdrževanja cest, ki so v upravljanju krajevnih skupnosti občine Brežice in sicer:
-    zimsko vzdrževanje v obdobju od 15. 11. 2018 do 30. 4. 2019,
-    letno vzdrževanje v obdobju od 1. 5. 2019 do 14. 11. 2019 ter
-    zimsko vzdrževanje v obdobju od 15. 11. 2019 do 30. 4. 2020.

Krajevne skupnosti: KS Artiče, KS Bizelsjko, KS Cerklje ob Krki, KS Čatež ob Savi, KS Dobova, KS Globoko, KS Jesenice na Dol., KS Kapele, KS Križe, KS Krška vas, KS Mrzlava vas, KS Pečice, KS Pišece, KS Skopice, KS Sromlje, KS Šentlenart, KS V. Dolina, KS Vel. Malence, KS Zakot Bukošek Trnje

Javno naročilo se sofinancira iz proračuna Občine Brežice - in sicer postavk posameznih KS namenjenih zimskemu in letnemu vzdrževanju LC.

Rok za oddajo ponudb: 1. oktober 2018 do 12.00 ure

Odpiranje ponudb (javno): 1. oktober 2018 ob 12.05 uri - spletni portal eJN2

OPOZORILO: Oddaja ponudb je možna le preko portala eJN, ki od interesentov zahteva predhodno registracijo. Podrobnejša navodila najdete v spodnjem dokumentu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Navodila za uporabo informacijskega sistema eJN - ponudniki

 

Kontaktna oseba:
Vilma Zupančič
tel.: 07 6205 561, GSM 041 944 460
e-mail:

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE (19. 9. 2018)

Navodila za izdelavo ponudbe

Obrazci - spremenjen obrazec "Seznam tehnične opreme in kadrov ponudnika"

Vzorec pogodbe A

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Povabilo in navodila za izdelavo ponudbe

Seznam cest

Popis del - odklenjene celice (12.9.2018)