Gumb išči|

Zapri iskalnik

15.10.2018 / Javna naročila

Dobava električne energije v obdobju 2019-2022

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja javno naročilo po odprtem postopku za izbor dobavitelje električne energije Občini Brežice, javnim zavodom in krajevnim skupnostim v obdobju 2019-2022

Predmet razpisa je dobava električne energije Občini Brežice, javnim zavodom, katerih ustanoviteljica je Občina Brežice, ter krajevnim skupnostim občine Brežice in sicer za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2022.

Delež električne energije pridobljene iz obnovljivih virov (OVE) oz. soproizvodnje električne energije (SPTE) z visokim izkoristkom mora znašati najmanj 50% dobavljene električne energije.

Javno naročilo se financira iz proračuna Občine Brežice, sredstev posameznih javnih zavodov oz. krajevnih skupnosti.

Rok za oddajo ponudb: 15. november 2018 do 12.00 ure

Odpiranje ponudb (javno): 15. november 2018 ob 12.05 uri - spletni portal eJN2

OPOZORILO: Oddaja ponudb je možna le preko portala eJN, ki od interesentov zahteva predhodno registracijo. Podrobnejša navodila najdete v spodnjem dokumentu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije..

Navodila za uporabo informacijskega sistema eJN - ponudniki

 

Kontaktna oseba:
Vilma Zupančič
tel.: 07 6205 561, GSM 041 944 460
e-mail:

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Povabilo in navodila za izdelavo ponudbe

Prilogi 1 in 2

Obrazci

Vzorec pogodbe