Gumb išči|

Zapri iskalnik

19.10.2018 / Javna naročila

Čiščenje poslovnih prostorov 2019-2022

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca storitev čiščenja poslovnih prostorov 2019-2022

Predmet naročila je izvajanje storitev čiščenja, ki je okoljsko manj obremenjujoče v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2022 in obsega naslednje poslovne objekte:
-    Občinska stavba CPB 18, Brežice
-    Dom kulture Brežice, Trg Jožeta Toporišiča 3, Brežice
Pri čiščenju je potrebno izvajati: redno čiščenje (dnevne, tedenske in mesečne aktivnosti), periodična generalna čiščenja poslovnih prostorov, druga čiščenja poslovnih prostorov.

Ponudnikom pred oddajo ponudbe priporočamo ogled lokacije, na kateri je predvidena izvedba javnega naročila in se seznanijo z vsemi okoliščinami in posebnostmi, ki bi lahko vplivale na potek izvedbe javnega naročila.

Ogled bo organiziran v četrtek, 25. 10. 2018, ob 9.00 uri. Vse zainteresirane vabimo, da se ob navedeni uri zberejo v stavbi Občine Brežice pred pisarno št. 20.

Javno naročilo se financira iz proračuna Občine Brežice - proračunska postavka "00127 – Materialni stroški poslovnih prostorov".

Rok za oddajo ponudb: 5. november 2018 do 12.00 ure

Odpiranje ponudb (javno): 5. november 2018 ob 12.05 uri - spletni portal eJN2

OPOZORILO: Oddaja ponudb je možna le preko portala eJN, ki od interesentov zahteva predhodno registracijo. Podrobnejša navodila najdete v spodnjem dokumentu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije..

Navodila za uporabo informacijskega sistema eJN - ponudniki

 

Kontaktni osebi:

Marina Urek
tel.: 07 6205 564
e-mail:

Vilma Zupančič
tel.: 07 6205 561, GSM 041 944 460
e-mail:

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE RD

Spremembe navodil za oddajo ponudbe - 24. 10. 2018

Obrazci - spremenjen obrazec "Izjava ponudnika"

Tehnične specifikacije A

Skica

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Povabilo in navodila za izdelavo ponudbe

Vzorec pogodbe