Gumb išči|

Zapri iskalnik

03.12.2018 / Sporočila za javnost

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBČINO BREŽICE – SD OPN 5 (ODPRAVA OČITNIH TEHNIČNIH NAPAK – KRATEK POSTOPEK)

Deli na FBNatisni

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBČINO BREŽICE – SD OPN 5 (ODPRAVA OČITNIH TEHNIČNIH NAPAK – KRATEK POSTOPEK)...

V oktobru 2018 je Občinski svet občine Brežice sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Brežice, ki se je začel uporabljati 19.11.2018 (Ur. list RS, št. 70/18; v nadaljnjem besedilu: SD OPN2). Z uporabo določil SDOPN2 je ugotovljeno, da je v zaključni fazi, ob urejanju besedila, prišlo do dveh očitnih napak v tekstualnem delu SDOPN2.

 

Javna razgrnitev predloga SD OPN 5, ki se v skladu z določili 124. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 61/2017; v nadaljevanju ZUreP-2) pripravlja po kratkem postopku, bo trajala od 03. decembra 2018 do vključno 18. decembra 2018. Ogled je možen v času uradnih ur v prostorih Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice – Oddelek za prostor in na spletni strani Občine Brežice www.brezice.si. V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pisne pripombe in predloge na naslov:

 

- Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice ali

- po elektronski pošti na naslov katja.pongracic@brezice.si ali

- v knjigo pripomb na mestu razgrnitve vpišejo v knjigo pripomb.

Rok za podajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve.

 

Povzetek za javnost

Odlok