Gumb išči|

Zapri iskalnik

28.05.2019 / Javna naročila

Izvajanje storitev gradbenega inženiringa ob izgradnji vrtca v Artičah (ponovitev JN)

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja javno naročilo po odprtem postopku za izbor izvajalca storitev gradbenega inžiniringa ob izgradnji vrtca v Artičah (ponovitev postopka)

Občina Brežice izvaja investicijski projekt »Rekonstrukcija in dograditev Osnovne šole Artiče", ki je razdeljen na več faz. Za prvi dve fazi, ki obsegata:
1.    faza: Izgradnja vrtca
2.    faza: Rušitev najstarejšega dela šole, rekonstrukcija novejšega dela šole ter dograditev manjkajočih površin za šolo

Predmet javnega naročila so storitve gradbenega inženiringa in sicer:  
1.    Pregled celotne projektne dokumentacije (faza 1 in faza 2)
2.    Sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila za izgradnjo vrtca in opreme vrtca (faza 1)
3.    Izvajanje nadzora nad gradnjo in opremo vrtca (faza 1)
4.    Izvajanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu za fazo izvajanja del na gradbišču (faza 1)
5.    Aktivno sodelovanje pri odpravi napak v garancijski dobi (faza 1)

Javno naročilo se financira iz proračuna Občine Brežice - proračunska postavka "00106 – OŠ Artiče".

Rok za oddajo ponudb: 18. junij 2019 do 12.00 ure

Odpiranje ponudb (javno): 18. junij 2019 ob 12.05 uri - spletni portal eJN2

OPOZORILO: Oddaja ponudb je možna le preko portala eJN, ki od interesentov zahteva predhodno registracijo. Podrobnejša navodila najdete v spodnjem dokumentu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije..

Navodila za uporabo informacijskega sistema eJN - ponudniki

 

Kontaktna oseba:
Vilma Zupančič
tel.: 07 6205 561, GSM 041 944 460
e-mail:

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE RD:

Navodila za izdelavo ponudbe

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Povabilo in navodila za izdelavo ponudbe

Opis predmeta javnega naročila

Obrazci

Vzorec pogodbe

Projektna dokumentacija - TU