Gumb išči|

Zapri iskalnik

25.07.2019 / Javna naročila

Opremljanje zemljišč za gradnjo na Kregarjevi ulici

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca del na opremljanju nepozidanih stavbnih zemljišč

Predmet javnega naročila je izgradnja infrastrukturne opreme, in sicer komunalno, energetsko in telekomunikacijsko je potrebno opremiti novo območje OPPN Trnje - južni del Kregarjeve ulice na območju nepozidanih stavbnih zemljišč..

Javno naročilo se financira iz proračuna Občine Brežice - proračunska postavka "00277 – Komunalno opremljanje zemljišč".

Rok za oddajo ponudb: 13. avgust 2019 do 12.00 uri

Odpiranje ponudb (javno): 13. avgust 2019 ob 12.05 uri - spletni portal eJN2

OPOZORILO: Oddaja ponudb je možna le preko portala eJN, ki od interesentov zahteva predhodno registracijo. Podrobnejša navodila najdete v spodnjem dokumentu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije..

Navodila za uporabo informacijskega sistema eJN - ponudniki

 

Kontaktna oseba:
Vilma Zupančič
tel.: 07 6205 561, GSM 041 944 460
e-mail:

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Povabilo in navodila za oddajo ponudbe

Popis del

Obrazci

Projektna dokumentacija

Vzorec pogodbe