Gumb išči|

Zapri iskalnik

26.07.2019 / Razpisi

Celovita in delna energetska prenova objektov v lasti Občine Brežice

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projektov celovite in delne energetske prenove objektov v občinski lasti

Predmet koncesije je izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po načelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije v objektih Občine Brežice, in ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.

Naložbo sofinancirata RS in EU iz Kohezijskega sklada in sicer je operacija sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskemu sektorju«, specifičnega cilja 4.1.1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

Logo_EKP_kohezijski_sklad_SLO_slogan.jpg

Več o EU SKLADIH.

Rok za oddajo končne ponudbe: 20. april 2020 do 10.00 ure

Odpiranje ponudb (javno): 20. april 2020 ob 10.05 uri

Kontaktna oseba:
Vilma Zupančič
tel.: 07 6205 561, GSM 041 944 460
e-mail:

 

KONČNA PONUDBA

Odločitev o oddaji javnega razpisa - 29. 4. 2020

POVABILO K ODDAJI KONČNE PONUDBE - 25. 3. 2020

Sprememba RD - podaljšanje roka za oddajo končne ponudbe

Povabilo in navodila za izdelavo ponudbe

Obrazci in vzorec pogodbe

KONKURENČNI DIALOG - 1. krog - 9. 10. 2019

Povabilo in navodila za izdelavo ponudbe

Obrazci in vzorec koncesijske pogodbe

PRIZNANJE SPOSOBNOSTI - 3. 10. 2019

Odločitev

RAZPISNA DOKUMENTACIJA - 26. 7. 2019

Povabilo in navodila za oddajo ponudbe

Obrazci

 

Koncesijski akt

Javni razpis