Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

26.02.2020 / Javna naročila

Izgradnja vrtca v Artičah

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja javno naročilo po odprtem postopku za izbor izvajalca del na izgradnji vrtca v Artičah

Predmet javnega naročila je izgradnja vrtca pri OŠ Artiče in sicer izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih del ter zunanjo ureditvijo. Predmet tega javnega naročila niso dela vezana na vzpostavitvi kotlovnice v vrtcu (izvedba geosond, vzpostavitev kotlovnice…).

Javno naročilo se financira iz proračuna Občine Brežice - proračunska postavka "00106 – OŠ Artiče".

Javno naročilo je povezano s projektom javno-zasebnega partnerstva »Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti občine Brežice«. Za operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskemu sektorju«, specifičnega cilja 4.1.1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

Rok za oddajo ponudb: 7. april 2020 do 12.00 ure

Odpiranje ponudb (javno): 7. april 2020 ob 12.05 uri - spletni portal eJN2

OPOZORILO: Oddaja ponudb je možna le preko portala eJN, ki od interesentov zahteva predhodno registracijo. Podrobnejša navodila najdete v spodnjem dokumentu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije..

Navodila za uporabo informacijskega sistema eJN - ponudniki

 

Kontaktna oseba:
Vilma Zupančič
tel.: 07 6205 561, GSM 041 944 460
e-mail:

 

SPREMEMBE POPISA DEL - 25. 3. 2020

Popis del  C - sprememba točke 21_ogrevanje talno v datoteki Strojne instalacije

SPREMEMBA POPISA DEL - 20.3.2020

Popis del B - glej zadnji objavljen popis zgoraj

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 2

Sprememba Navodil za izdelavo ponudbe - sprememba zavarovanja resnosti ponudbe

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

Sprememba Navodil za izdelavo ponudbe

Popis del A - glej zadnji objavljen popis zgoraj

Dodatna pojasnila odgovorov

Vzorec pogodbe A

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Povabilo in navodila za izdelavo ponudbe

Obrazci

Projektna dokumentacija:

PGD    

PZI1    PZI2     PZI3

PZI-dopolnitev 1   

GD

Specifikacija novih igral

Fotografije obstoječih igral