Gumb išči|

Zapri iskalnik

22.04.2020 / Javna naročila

Izgradnja pločnika v Veliki Dolini - 1. faza

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja javno naročilo po odprtem postopku za izbor izvajalca del na izgradnji pločnika v Veliki Dolini

Predmet javnega naročila je izgradnja pločnika v predvideni širini 1,6 m ob LC 024192 od km 0,170 do km 0,284 z zaključkom v križišču (v nadaljevanju od OŠ Velika Dolina do križišča pred Kovisom d.o.o.). Ob izgradnji pločnika se zaradi varovanja brežine izvede oporni zid ter uredi odvodnjavanje.

Javno naročilo se financira iz proračuna Občine Brežice - proračunska postavka "00490 – Pločnik v KS Velika Dolina".

Rok za oddajo ponudb: 13. maj 2020 do 12.00 ure

Odpiranje ponudb (javno): 13. maj 2020 ob 12.05 uri - spletni portal eJN2

OPOZORILO: Oddaja ponudb je možna le preko portala eJN, ki od interesentov zahteva predhodno registracijo. Podrobnejša navodila najdete v spodnjem dokumentu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije..

Navodila za uporabo informacijskega sistema eJN - ponudniki

 

Kontaktna oseba:
Mateja Ajster Kreačič
tel.: 07 6205 566
e-mail:

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE RD

Sprememba Navodil za izdelavo ponudbe

Vzorec pogodbe A

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Povabilo in navodila za izdelavo ponudbe

Popisi del

Obrazci

PD