Gumb išči|

Zapri iskalnik

23.12.2020 / Razpisi

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU MLADINE V LETU 2021

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja povabilo za Izbor izvajalcev za Javni razpis za sofinanciranje projektov na področju mladine v letu 2021. Rok za prijavo: 01.02.2021.

OBVESTILO:

Podatki za Zoom srečanje, dne 20.01.2021 ob 16.00 uri na katerem bomo predstavili novosti razpisa se nahajajo na spodnji povezavi:

Join Zoom Meeting: https://us05web.zoom.us/j/86168528926?pwd=YW1lOW9zYWFjc05BRVZuaGpjYzB0UT09

Meeting ID: 861 6852 8926

Passcode: 5T8se2

 

Višina razpoložljivih sredstev:

Okvirna vrednost razpisa za leto 2020 je 12.000,00 EUR.

Sredstva so predvidoma zagotovljena na proračunski postavki 00083 - Programi za mlade.  

 

Predmet javnega razpisa:

  1. Avtonomija mladih: doseganje čim hitrejše samostojnosti mladih za družbeno odgovorno življenje; sem prištevamo ekonomsko in osebno samostojnost z oblikovanjem življenjskih prioritet posameznika.
  2. Neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih; za doseganje večje konkurenčnosti na trgu dela, ki nam posredno omogoča doseganje lastne avtonomije
  3. Dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih; poleg finančne neodvisnosti mladih omogoča tudi dvig gospodarske rasti in oblikovanje stabilnega gospodarskega okolja;
  4. Skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi; oblikovanje strpne in enakovredne družbe z občutkom za pomoč in družbeno odgovornim ravnanjem;Prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih; za krepitev pozitivnih osebnih vrednot;
  5. Mobilnost mladih in mednarodno povezovanje; za potrebe povezovanja in druženja ter ustvarjanja strpnega okolja, ki bo omogočalo kakovosten medkulturni dialog in razumevanje drugih kultur;
  6. Dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih;
  7. Sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi; z namenom resničnega dialoga z mladimi pri reševanju vprašanj, ki se nanašajo na mladinsko delo in mladinsko politiko.

 

Kontaktna oseba s strani naročnika je:

Vesna Kržan, Svetovalka za gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj na Oddelku za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj (Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice)

T: 07 620 55 35

E-naslov: vesna.krzan@brezice.si

 

Razpisna dokumentacija:

1. Javni razpis: razpis.pdf

2. Obrazec Prijava: prijava.doc

3. Obrazec Poročilo: poročilo.doc

4. Letni program mladina 2021: LP MLADINA 2021.pdf

 

REZULTATI RAZPISA 2021:

mladina rezultati.xlsx