Gumb išči|

Zapri iskalnik

15.12.2021 / Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje drugih programov na področju kulture v letu 2022

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja javni razpis za sofinanciranje drugih programov na področju kulture v letu 2022.

Okvirna vrednost razpisa za leto 2022 je 24.500,00 EUR, in sicer za sklop: A – 10.000,00 EUR, B – 3.000,00 EUR, C – 5.500,00 EUR, D – 2.000,00 EUR in E- 4.000,00 EUR. Sredstva se lahko prenašajo med sklopi. Sredstva so predvidoma zagotovljena na proračunski postavki 00542 - Drugi programi s področja ljubiteljske kulture.

 

Predmet javnega razpisa

       Sklop 1 – podporna dejavnost

A.   Nakup in obnova opreme za delovanje društev

A1 – inštrumenti orkestrskih sestavov (godbeniki, tamburaški orkestri, rogisti)

A2 – oprema za razvoj kulturne dejavnosti (kot so notna stojala, spremljevalno glasbilo, snemalnik, likovna platna, itd.).

B.    Stroški prostora za vadbo

C.   Uniforme (gre za reprezentativna oblačila enotna za vse člane v društvu ter nujna za izvedbo nastopa in obleke oz. kostumi za nastopajoče).

       Sklop 2 – strokovna dejavnost

D.   Priprava in izdaja strokovne literature, zgoščenk in vizualnih projektov s področja ljubiteljske ustvarjalnosti: leposlovje v literaturi, zgoščenke v glasbi (zbori, orkestri) in ljudskem petju (ljudski pevci), vizualni projekti na društvenem delovanju (filmi, vezani na območje občine)

E.    Raziskovalna dela na področju kulture, npr. etnologija, arheologija…(izdaja študij, monografij …)

 

Razpisna dokumentacija: 

1. RD -DK.pdf

2. obrazci.docx

3. poročilo.docx

4. vzorec kuverte.docx

 

Prijave morajo biti oddane v zaprtih kuvertah in ustrezno označene. Na prednji strani kuverte mora biti izpisano: »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JR DRUGA KULTURA«. Na kuverti mora biti naveden tudi naziv in naslov prijavitelja (glej prilogo: oznaka kuverte).

Rok za oddajo prijav je 31. 1. 2022 v sprejemni pisarni občine v času poslovnih ur (soba št. 1). Na pošti oddane vloge morajo biti oddane priporočeno s poštnim žigom, najpozneje z datumom: 31. 1. 2022.

 

Kontaktna oseba s strani naročnika je:

Vesna Kržan, svetovalka za gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj (Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice)

T: 07 620 55 35

E-naslov: vesna.krzan@brezice.si

 

REZULTATI:

REZULTATI 2022 DK.xlsx