Gumb išči|

Zapri iskalnik

02.03.2022 / Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Brežce za leto 2022

Deli na FBNatisni

Občina Brežice razpisuje nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2022.

NAMEN:

1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev.

2. Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem in gozdarskem sektorju.

 

VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV:

Okvirna sredstva v skupni višini 173.000,00 EUR bodo zagotovljena v proračunu Očine Brežice za leto 2022, na naslednji proračunskih postavkah:

- 00148 Razvojni programi kmetij v višini 150.000 EUR

- 00146 Delovanje društev (tehnična podpora) v višini 20.000 EUR

- 00145 Ekološko kmetijstvo 3.000 EUR

 

ROK ZA PREDLOŽITEV PRIJAV:

Prijvitelji morajo prijavo oddati najpozneje do vključno, sreda 20. 4. 2022. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in pravilno opremlje, kot to določa razpisna dokumentacija.

 

KONTAKTNA OSEBA:

Roman Matjašič, višji svetovalec I za gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj 

Telefon: 07 620 55 32

E-naslov: roman.matjasic@brezice.si

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

1. Razpisna dokumentacija 2022.pdf

2. Obrazec 1-primarna kmetijska proizvodnja.docx

3. Obrazec 2-tehnična podpora.docx

4. Oznaka kuverte.doc

5. Vzorec pogodbe-primarna kmetijska proizvodnja.docx

6. Vzorec pogodbe-tehnična podpora.docx

 

 

REZULTATI:

Rezultati razpisa-naložbe v primarno kmetijsko proizvodnjo 2022.xlsx