Gumb išči|

Zapri iskalnik

10.03.2022 / Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje letnih programov društev upokojencev v letu 2022

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja javni razpis za sofinanciranje letnih programov društev upokojencev občine Brežice v letu 2022.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnih programov društev upokojencev v letu 2022, in sicer:

1. Redni letni program;

2. Izvajanje projekta »Starejši za starejše«.

 

Vrednost razpisa za leto 2022 je 13.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 00447 Programi društev upokojencev.

Sredstva za izbran program se predvidoma razdelijo v višini:

1. 8.920,00 EUR za Redni letni program;

2. 4.080,00 EUR za izvajanje projekta »Starejši za starejše«.

 

Rok za oddajo prijav je 13. 4. 2022. 

Prijave morajo biti oddane v zaprtih kuvertah in ustrezno označene. Na prednji strani kuverte mora biti izpisano: »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JR LETNI PROGRAMI DRUŠTEV UPOKOJENCEV 2022«. Na kuverti mora biti naveden tudi naziv in naslov pošiljatelja (glej prilogo: oznaka kuverte).

 

Razpisna dokumentacija:

1. Razpisna dokumentacija SzS 2022.pdf

2. Obrazec 1.docx Podatki o prijavitelju in splošna izjava.

3. Obrazec 2 - Privolitev.docx Privolitev za obdelavo osebnih podatkov.

4. Obrazec 3 - Prijava na razpis.docx Prijava na javni razpis.

5. Obrazec 4 - Poročilo 2022.docx

6. Vzorec pogodbe.docx

7. Kuverta.docx

 

Kontaktna oseba s strani naročnika je:

 Mojca Banič, referentka I za področje zdravstvenega in socialnega varstva

(Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice)

T: 07 620 55 31

E-naslov: