Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

23.09.2022 / Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje promocijskih aktivnosti na področju kmetijstva v letu 2022

Deli na FBNatisni

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti na področju kmetijstva v letu 2022, katerih cilj je povečanje prepoznavnosti kmetijstva kot pomembne gospodarske panoge v občini.

Na javnem razpisu bodo upoštevani projekti oz. aktivnosti, ki so povezane s promocijo kmetijstva, katerih cilj je povečanje prepoznavnosti kmetijstva kot pomembne gospodarske panoge.

 

Višina razpoložljivih sredstev

Okvirna višina sredstev namenjenih za sofinanciranje  je 5.000,00 EUR na proračunski postavki: 00144 - "Promocija kmetijstva in pridelovalcev".

 

Rok za predložitev prijav in način predložitve

Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti najkasneje do petka, 10. 10. 2022 na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.

Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: "Ne odpiraj –vloga na  javni razpis Sofinanciranje  promocijskih aktivnosti na področju kmetijstva v letu 2022.«

 

Kontaktna oseba s strani naročnice je

Roman Matjašič, Višji svetovalec za pomoč pri vodenju Oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj (Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice)

T: 07 620 55 32

E-naslov: roman.matjasic@brezice.si

 

Razpisna dokumentacija:

1. Razpisna dokumentacija.pdf

2. Obrazci in izjave.docx

3. Vzorec kuverte.docx

4. Vzorec pogodbe.docx