Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

01.03.2024 / Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje letnih programov društev upokojencev v letu 2024

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja javni razpis za sofinanciranje letnih programov društev upokojencev v letu 2024.

I. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnih programov društev upokojencev v letu 2024, in sicer:

1. Redni letni program.

2. Izvajanje projekta »Starejši za starejše«.

Z razpisom sledimo zastavljenim ciljem in kazalnikom v Letnem programu Občine Brežice na področju zdravstvenega in socialnega varstva za leto 2024.

 

II. Vrednost razpisa za leto 2024 je 13.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki "0447 Programi društev upokojencev."

Sredstva za izbran program se predvidoma razdelijo v višini:

1. 8.920,00 EUR za Redni letni program.

2. 4.080,00 EUR za izvajanje projekta »Starejši za starejše«.

 

III. Rok za predložitev prijav in način predložitve

Prijave morajo biti predložene na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.

Prijave morajo biti oddane v zaprtih kuvertah in ustrezno označene. Na prednji strani kuverte mora biti izpisano: »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JR LETNI PROGRAMI DRUŠTEV UPOKOJENCEV 2024«. Na kuverti mora biti naveden tudi naziv in naslov pošiljatelja (glej prilogo: oznaka kuverte).

Rok za oddajo prijav je 29. 3. 2024 v sprejemni pisarni občine v času poslovnih ur (soba št. 1). Na pošti oddane vloge morajo biti oddane priporočeno s poštnim žigom, najpozneje z datumom 29. 3. 2024.

 

IV. Kontaktna oseba s strani naročnika je:

 Mojca Banič, referentka I za področje zdravstvenega in socialnega varstva

(Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice)

T: 07 620 55 31

E-naslov: mojca.banic@brezice.si;.

 

V. Razpisna dokumentacija: 

1.   JR 2024.pdf

2.  Podatki o prijavitelju in splošna izjava "Obrazec 1" Obrazec 1.docx

3.  Privolitev za obdelavo osebnih podatkov "Obrazec 2"  Obrazec 2 - Privolitev.docx

4. Prijava na razpis "Obrazec 3" Obrazec 3 - Prijava na razpis.docx

5. Poročilo "Obrazec 4" Obrazec 4 - Poročilo 2023.docx

6.  Vzorec pogodbe: Vzorec pogodbe.docx

7.  Kuverta: Kuverta.docx