Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

18.04.2024 / Sporočila za javnost

Javni poziv za oddajo mladinskih projektov – AKCIJA MLADIH

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja Javni poziv zainteresirani javnosti za sodelovanje pri odločanju o finančni podpori mladinskim projektom – SVET MLADIH.

Javni poziv zainteresirani javnosti za oddajo mladinskih projektov je namenjen financiranju mladinskih projektov (AKCIJA MLADIH), kot to določa Letni program na področju mladine za leto 2024, sprejet s sklepom župana občine Brežice številka 410-298/2023, z dne 21. 12. 2023. 


AKCIJA MLADIH je projekt, pri katerem mladi s svojim neposrednim delom uresničujejo aktivnosti, ki izkazujejo njihovo ustvarjalnost, učinki in rezultati projekta pa pomenijo tudi prispevek mladih k razvoju lokalne skupnosti.
 

Finančni okvir in upravičeni stroški 

Sredstva v višini 8.000 EUR so predvidena na proračunski postavki 00083 Programi za mlade. Predlagan projekt mora biti finančno ovrednoten med 500,00 in 3.000,00 EUR z vključenim DDV.

Upravičeni stroški so vsi izkazani stroški, neposredno vezani in nujno potrebni za izvedbo projekta

 

Rok za predložitev prijav in način predložitve

Prijave morajo biti predložene na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.

Prijave morajo biti oddane v zaprtih kuvertah in ustrezno označene. Na prednji strani kuverte mora biti izpisano: »NE ODPIRAJ – AKCIJA MLADIH«. Na kuverti mora biti naveden tudi naziv in naslov prijavitelja (glej prilogo: oznaka kuverte).

Prijavo oddate do 6. 5. 2024. Povabilo je odprto od objave do porabe razpoložljivih sredstev.

 

Pristojna kontaktna oseba za dajanje informacij in pojasnil je:

Karmela Pavlija Marčun,

telefon 07/620 55 35,

e-naslov: karmela.pavlija-marcun@brezice.si.

 

Razpisna dokumentacija:

1. Razpisna dokumentacija.pdf

2. Obrazec za prijavo predloga projekta.docx

3. Vzorec pogodbe.docx

4. vzorec kuverte.docx