Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Občinski podrobni prostorski načrt za umestitev sončne elektrarne na območju odlagališča za sedimente D3

Status: veljaven
Št. Uradnega lista RS: 31/21

Območje OPPN se nahaja na desnem bregu akumulacijskega bazena hidroelektrarne Brežice, kjer je v skladu z Državnim prostorskim načrtom za območje hidroelektrarne Brežice načrtovano odlagališče za sedimente z oznako D3.

Na delu območja je načrtovana postavitev sončne elektrarne predvidene nazivne električne moči do 10 MW s pripadajočimi infrastrukturnimi priključki in ureditvami, del območja pa se ohranja za odlaganje sedimentov iz pretočne akumulacije hidroelektrarne Brežice.

Načrtovana sončna elektrarna predstavlja začasno prostorsko ureditev, ki bo povezana z obstoječim energetskim sistemom hidroelektrarne Brežice.

Seznam vseh aktov