Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Občinski podrobni prostorski načrt za navezovalno cesto Šentlenart v Brežicah

Status: veljaven
Št. Uradnega lista RS: 20/22

Predmet OPPN je določitev podrobnejših prostorskih izvedbenih pogojev za ureditev nove navezovalne ceste na območju Šentlenarta v Brežicah.

Nova navezovalna cesta se ureja za potrebe napajanja območja proizvodno-obrtnih dejavnosti v Šentlenartu in za napajanje območja danes še prostih zemljišč na južnem delu, kjer je v skladu z občinskimi prostorskimi dokumenti predvidena vzpostavitev sekundarnega centra s poslovno-oskrbnimi dejavnostmi ob obcestnem pasu in širitvijo novih stanovanjskih površin v nadaljevanju proti jugu. Nova navezovalna cesta se načrtuje od obstoječega krožnega križišča na Cesti bratov Milavcev po južnem robu obstoječega trgovsko-poslovnega območja. Trasa ceste se nadaljuje v smeri proti severu do Prečne poti.

Seznam vseh aktov