Gumb išči|

Zapri iskalnik

30.03.2018 / Javna naročila

Obnova Prešernove ceste

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja javno naročilo po odprtem postopku za izbor izvajalca del nna obnovi Prešernove ceste v Brežicah

Predmet javnega naročila je celovita obnova Prešernove ceste v Brežicah (cestišče in hodnik za pešce) od gradu Brežice do priključka HE Brežice. Obnovi se tudi javna razsvetljava ter meteorna kanalizacija. Izvaja se del projekta in sicer od P1 do P 17.

Naročnika javnega naročila sta:
-    Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice (investitor) in
-    Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o., Cesta bratov Cerjakov 33a, 8250 Brežice (soinvestitor)

Javno naročilo se financira iz sredstev:
-    proračuna Občine Brežice - proračunska postavka "00457 – Obnova Prešernove ceste" ter
-    sredstev podjetja Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o.

Rok za oddajo ponudb: 23. april 2018 do 12.00 ure

Odpiranje ponudb (javno): 23. april 2018 ob 13.00 uri - Sejna soba Občine Brežice - sedež naročnika.

Kontaktna oseba:
Vilma Zupančič
tel.: 07 6205 561, GSM 041 944 460
e-mail:

 

SPREMEMBA POPISA DEL - 12. 4. 2018

Popis del A

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE RD - 10. 4. 2018

Navodila za izdelavo ponudbe

Vzorec pogodbe A

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Povabilo in navodila za oddajo ponudbe

Obrazci

Projektna dokumentacija

PD I             PD II             PD III