Gumb išči|

Zapri iskalnik

11.06.2019 / Javna naročila

Investicijsko vzdrževalna dela v bivšem Domu upokojencev Brežice

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja javno naročilo po odprtem postopku za izbor izvajalca investicijsko vzdrževalnih del na objektu bivšega DU Brežice

Predmet javnega naročila so dela na in v objektu, ki so potrebna za delovanje in uporabo objekta in sicer:
-  obnova kotlovnice in tistega dela strojnih inštalacij, da bo ogrevanje delovalo brezhibno. - investicijsko vzd. dela (G-O, S, E), ki so potrebna za vzpostavitev Varstveno delovnega centra v prvi etaži.
- minimalna investicijsko vzdrževalna dela (G-O, S, E), ki jih je potrebno izvesti, da bo objekt lahko deloval.

Javno naročilo se sofinancira iz sredstev Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020 v višini 160.000,00 €. Razlika se krije iz proračuna Občine Brežice - proračunska postavka 00418 – Revitalizacija objekta bivšega doma upokojencev".

Rok za oddajo ponudb: 26. junij 2019 do 12.00 ure

Odpiranje ponudb (javno): 26. junij 2019 ob 12.05 uri - spletni portal eJN2

OPOZORILO: Oddaja ponudb je možna le preko portala eJN, ki od interesentov zahteva predhodno registracijo. Podrobnejša navodila najdete v spodnjem dokumentu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije..

Navodila za uporabo informacijskega sistema eJN - ponudniki

 

Kontaktna oseba:
Suzana Ogorevc
tel.: 07 6205 560
e-mail:

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

Navodila za izdelavo ponudbe

Vzorev pogodbe A

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Povabilo in navodila za izdelavo ponudbe

Popis del

Vzorec pogodbe - neveljavni (sprememba RD)

Obrazci

Projektna dokumentacija        I       II