Gumb išči|

Zapri iskalnik

26.02.2020 / Javna naročila

Vzpostavitev kotlovnice vrtca v Artičah

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja javno naročilo po odprtem postopku za izbor izvajalca del na vzpostavitvi kotlovnice vrtca v Artičah

Predmet javnega naročila je izvedba del vezanih na vzpostavitev kotlovnice za nov objekt vrtca pri OŠ Artiče in sicer:
1.    Izvedba geosond, povezav do toplotne črpalke, toplotna črpalka in hranilnik.
2.    Vzdrževanje in upravljanje sistema v obdobju 2 (dveh) let od prevzema objekta vrtca.
Predmet tega javnega naročila ni izvedba gradbeno-obrtniških in drugih instalacijskih del ter zunanja ureditev objekta.

Javno naročilo se financira iz proračuna Občine Brežice - proračunska postavka "00106 – OŠ Artiče".

Javno naročilo je povezano s projektom javno-zasebnega partnerstva »Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti občine Brežice«. Za operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskemu sektorju«, specifičnega cilja 4.1.1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

Rok za oddajo ponudb: 7. april 2020 do 12.00 ure

Odpiranje ponudb (javno): 7. april 2020 ob 12.05 uri - spletni portal eJN2

OPOZORILO: Oddaja ponudb je možna le preko portala eJN, ki od interesentov zahteva predhodno registracijo. Podrobnejša navodila najdete v spodnjem dokumentu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije..

Navodila za uporabo informacijskega sistema eJN - ponudniki

 

Kontaktna oseba:
Vilma Zupančič
tel.: 07 6205 561, GSM 041 944 460
e-mail:

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 3
Spremembe Navodil za izdelavo ponudbe

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 2
Sprememba Navodil za izdelavo ponudbe - sprememba zavarovanja resnosti ponudbe

SPREMEMBE IN DOPOLNITEV

Spremembe Navodil za izdelavo ponudbe

Vzorec pogodbe za izvedbo kotlovnice A

Vzorec pogodbe za izvajanje storitev vzdrževanja A

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Povabilo in navodila za izdelavo ponudbe

Popisi del

Obrazci

Projektna dokumentacija