Gumb išči|

Zapri iskalnik

19.03.2020 / Javna naročila

Obnova lesenega mostu čez Krko v Cerkljah ob Krki

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja javno naročilo po odprtem postopku za izbor izvajalca del na celoviti obnovi lesenega mostu v Cerkljah ob Krki

Predmet javnega naročila je celovita obnova lesenega mostu čez reko Krko v Cerkljah ob Krki v skladu s projektno dokumentacijo.

Javno naročilo se financira iz proračuna Občine Brežice - proračunska postavka "00505 – Obnova LC 024051 od R2-419 do križišča v Dolenji Pirošici".

Rok za oddajo ponudb: 10. april 2020 do 12.00 ure

Odpiranje ponudb (javno): 10. april 2020 ob 12.05 uri - spletni portal eJN2

OPOZORILO: Oddaja ponudb je možna le preko portala eJN, ki od interesentov zahteva predhodno registracijo. Podrobnejša navodila najdete v spodnjem dokumentu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije..

Navodila za uporabo informacijskega sistema eJN - ponudniki

 

Kontaktna oseba:
Vilma Zupančič
tel.: 07 6205 561, GSM 041 944 460
e-mail:

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE RD 2

Sprememba navodil

DOPOLNITEV RD

Referenčni obrazci

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE RD

Spremembe navodil

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Povabilo in navodila za izdelavo ponudbe

Popis del

Projektna dokumentacija

Vzorec pogodbe

Obrazci

Vzorci garancij