Gumb išči|

Zapri iskalnik

23.10.2020 / Sporočila za javnost

Socialno varstvene pomoči - NOVOST !!!

Deli na FBNatisni

Občina Brežice obvešča, da s 24. 10. 2020 stopa v veljavo Odlok o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna občine Brežice (Uradni list RS, št. 139/20). S tem se spreminjajo postopki vlog za dodelitev občinske enkratne denarne socialne pomoči, denarne socialne pomoči zaradi izgube zaposlitve in denarne pomoči ob rojstvu otroka. !!! NOVOST je, da od datuma uveljavitve Odloka vloge sprejema in postopek vodi pristojni občinski organ Občine Brežice.

Tako na spletni strani www.brezice.si , v rubriki Vloge in obrazci in tu, občani dostopajo do:

  • Vlog za dodelitev enkratne denarne socialne pomoči

VLOGA ZA DODELITEV ENKRATNE OBČINSKE DENARNE POMOČI.docx

  • Vlog za dodelitev denarne socialne pomoči zaradi izgube zaposlitve

VLOGA ZA DODELITEV DENARNE SOCIALNE POMOČI ZARADI IZGUBE ZAPOSLITVE.docx

  • Vlog za dodelitev denarne pomoči ob rojstvu otroka

VLOGA ZA DODELITEV DENARNE POMOČI OB ROJSTVU OTROKA.docx

 

Več o pogojih, si zainteresirani lahko preberejo v Odloku, ki je dosegljiv na spletni strani Občine Brežice – Splošni akti občine na povezavi https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2463/odlok-o-socialno-varstvenih-pomoceh-iz-sredstev-proracuna-obcine-brezice?h=

 

Vlagatelje zaprošamo, da ob upoštevanju aktualnih razmer in epidemioloških navodil, vloge oddajo v sprejemni pisarni ali posredujejo po e-pošti na naslov: obcina.brezice@brezice.si. Vse dodatne informacije so na voljo na 07 620 55 36, kontaktna oseba Jasna Hren ali na spletni strani Občine (www.brezice.si), kjer so na voljo tudi obrazci vlog.