Gumb išči|

Zapri iskalnik

02.04.2021 / Javna naročila

Strokovni nadzor nad izvedbo hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca inženirskih storitev pri izvedbi hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli

Predmet javnega naročila so inženirske storitve pri projektu »Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli« in sicer:
I.    Sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila za gradnjo
II.    Izvajanje strokovnega nadzora nad gradnjo
III.    Izvajanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi gradnje
IV.    Aktivno sodelovanje pri odpravi napak v garancijski dobi

Naročnika javnega naročila sta:
-    Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice in
-    Občina Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli.

Javno naročilo sofinancirajo:
-    Evropska Unija, in sicer iz Kohezijskega sklada;
-    Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor;
-    Občina Brežice - proračunska postavka "00472 – Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema    Brežice 2« in
-    Občina Bistrica ob Sotli - proračunska postavka »16031 – Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli«.

Logo_EKP_kohezijski_sklad_SLO_slogan.jpg

Rok za oddajo ponudb: 23. april 2021 do 10.00 ure - podajšanje

Odpiranje ponudb (javno): 23. april 2021 ob 10.05 uri - spletni portal eJN2

OPOZORILO: Oddaja ponudb je možna le preko portala eJN, ki od interesentov zahteva predhodno registracijo. Podrobnejša navodila najdete v spodnjem dokumentu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije..

Navodila za uporabo informacijskega sistema eJN - ponudniki

Kontaktna oseba:
Vilma Zupančič
tel.: 07 6205 561, GSM 041 944 460
e-mail:

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

Sprememba navodil - uskladitev določil točke B.III.3.a

Vzorec garancije za resnost ponude

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Povabilo in navodila za izdelavo ponudbe

Opis predmeta JN

Vzorec pogodbe

Obrazci

Pregledne situacije