Gumb išči|

Zapri iskalnik

21.06.2021 / Javna naročila

Izdelava sprememb in dopolnitev prostorskega načrta za občino Brežice

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja javno naročilo po odprtem postopku za izbor izvajalca del na spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta (šesta sprememba)

Predmet naloge je izdelava sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Brežice (v nadaljevanju: SD OPN 6), ki je bil sprejet z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu občine Brežice (Uradni list RS, št. 41/19 – UPB in 80/21; v nadaljevanju: OPN) 

Podrobneje je vsebina opredeljena v Projektni nalogi za izdelavo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta za Občino Brežice – SD OPN 6, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Javno naročilo se financira iz proračuna Občine Brežice in sicer iz proračunske postavke »00282 - Izdelava novih občinskih prostorskih aktov«.

Rok za oddajo ponudb: 20. julij 2021 do 12.00 ure

Odpiranje ponudb (javno): 20. julij 2021 ob 12.05 uri - spletni portal eJN2

OPOZORILO: Oddaja ponudb je možna le preko portala eJN, ki od interesentov zahteva predhodno registracijo. Podrobnejša navodila najdete v spodnjem dokumentu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije..

Navodila za uporabo informacijskega sistema eJN - ponudniki

 

Kontaktna oseba:
Vilma Zupančič
tel.: 07 6205 561, GSM 041 944 460
e-mail: 

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

Spremembe RD - 6. 7. 2021

Sprememba RD - 1. 7. 2021

Vzorec pogodbe A

Obrazci - sprememba Izjav

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Povabilo in navodila za izdelavo ponudbe

Projektna naloga