Gumb išči|

Zapri iskalnik

03.08.2021 / Javna naročila

Izvedba hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja javno naročilo po odprtem postopku za izbor izvajalca del na hidravličnih izboljšavah vodovodnega sistema v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli

Predmet javnega naročila je izvedba skupnega projekta občin Brežice in Bistrica ob Sotli »Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli«, s katerim se izvedejo hidravlične izboljšave vodovodnega sistema v občini Bistrica ob Sotli (OKP 1 in OKP4) in treh vodovodnih sistemov v občini Brežice (VS Brežice, VS Pišece in VS Bizeljsko).

Naročnika javnega naročila sta:
-    Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice in
-    Občina Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli.

Javno naročilo sofinancirajo:
-    Evropska Unija, in sicer iz Kohezijskega sklada;
-    Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor;
-    Občina Brežice - proračunska postavka "00472 – Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema    Brežice 2« in
-    Občina Bistrica ob Sotli - proračunska postavka »16031 – Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli«.

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«.

Logo_EKP_kohezijski_sklad_SLO_slogan.jpg

Rok za oddajo ponudb: 7. september 2021 do 12.00 ure

Odpiranje ponudb (javno): 7. september 2021 ob 12.05 uri - spletni portal eJN2

OPOZORILO: Oddaja ponudb je možna le preko portala eJN, ki od interesentov zahteva predhodno registracijo. Podrobnejša navodila najdete v spodnjem dokumentu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije..

Navodila za uporabo informacijskega sistema eJN - ponudniki

Kontaktna oseba:
Vilma Zupančič
tel.: 07 6205 561, GSM 041 944 460
e-mail: 

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

Popis del B(vezano na odgovore do 30. 8. 2021)

Detajli - Bistrica ob Sotli (veza odgovori z dne 24. 3. 2021)

Detajli - Bistrica ob Sotli (veza odgovori z dne 23 8. 2021)(vezano na odgovore do 18. 8. 2021)

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE RD 1

SD navodil za izdelavo ponuddbe

Obrazci - dodatni

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Povabilo in navodila za izdelavo ponudbe

Vzorec pogodbe

Obrazci

ESPD obrazec

Projektna dokumentacija:

Brežice - odsek 1

Brežice - odsek 4

Brežice - odsek 5

Bistrica ob Sotli