Gumb išči|

Zapri iskalnik

15.12.2021 / Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture v letu 2022

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja javni razpis za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture v letu 2022.

Okvirna vrednost razpisa za leto 2022 je 75.000,00 EUR. Sredstva so predvidoma zagotovljena na proračunski postavki 00074 - Programi ljubiteljske kulture.

 

Predmet razpisa je sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih društev in skupin ter njihovih zvez (v nadaljevanju društva), ki delujejo na področju glasbene, gledališke in lutkovne, folklorne, plesne, likovne, foto, filmske, video in literarne dejavnosti ter strokovnih društev na področju kulture s sedežem v občini Brežice.

 

Razpisna dokumentacija:

1. RD -LK.pdf

2. obrazci A-C.docx

3. obrazci D1-D8 (izbor).docx

4. vzorec kuverte.docx

5. poročila.docx

 

Prijave morajo biti oddane v zaprtih kuvertah in ustrezno označene. Na prednji strani kuverte mora biti izpisano: »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JR ZA LJUBITELJSKO KULTURO«. Na kuverti mora biti naveden tudi naziv in naslov prijavitelja (glej prilogo: oznaka kuverte).

Rok za oddajo prijav je 31. 1. 2022 v sprejemni pisarni občine v času poslovnih ur (soba št. 1). Na pošti oddane vloge morajo biti oddane priporočeno s poštnim žigom, najpozneje z datumom: 31. 1. 2022.

 

Kontaktna oseba s strani naročnika je:

Vesna Kržan, svetovalka za gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj (Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice)

T: 07 620 55 35

E-naslov:

 

REZULTATI:

REZULTATI 2022 LK.xlsx