Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

19.04.2024 / Razpisi

Izvedba projekta "Sončne elektrarne na javnih objektih v lasti Občine Brežice"

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta "Sončne elektrarne na javnih objektih v lasti Občine Brežice".

 

Predmet koncesije je izvajanje storitev pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije in/ali pogodbena oskrba z energijo, pri čemer koncesionar za namene izvajanja navedenega izvede postavitev naprav za samooskrbo v obliki proizvodnih naprav, ki proizvajajo električno energijo iz obnovljivega vira energije s ciljem celotnega ali delnega pokrivanja lastne končne rabe končnega odjemalca s samooskrbo, njihovo obratovanje, redno vzdrževanje ter upravljanje, in sicer na javnih objektih v lasti Občine Brežice.

Finančna sredstva za izvedbo projekta zagotavlja Evropska unija na podlagi Instrumenta za okrevanje »NextGenerationEU« iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost v okviru NOO, razvojnega področja »Zeleni prehod«, komponente 1: »Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu« (C1 K1), naložbe »Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije«, in so v skladu s predpisi na področju javnih financ načrtovana v državnem proračunu v okviru Sklada za okrevanje in odpornost.

Kontaktna oseba:
Vilma Zupančič
tel.: 07 6205 561, GSM 041 944 460
e-mail:

A. Faza preverjanja usposobljenosti prijaviteljev
Rok za oddajo prijav: 4. 6. 2024 do 10.00 ure.
Odpiranje (javno) prijav: 4. 6. 2024 ob 10.30 uri.
Rok za zastavljanje vprašanj: 21. 5. 2024 do 10.00 ure.
Najava ogleda: Do 7. 5. 2024 do 10.00 ure.

Besedilo javnega razpisa
Obrazci (word)
Ostala dokumentacija

Odgovori na vprašanja prejeta do 10. 5. 2024 - objava 16. 5. 2024

Tehnična dokumentacija - podlaga za odločanje koncendenta o načinu izvedbe projekta  - objava 17. 5. 2024

TD 1

TD 2

TD 3

TD 4