Gumb išči|

Zapri iskalnik

18.08.2017 / Javna naročila

Ureditev lokalne ceste čez Cerino

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja javno naročilo po odprtem postopku za izbor izvajalca del na ureditvi ceste čez Cerino

Predmet javnega naročila je ureditev cestnega odseka lokalne ceste LC 024121 Dvorce – Žejno čez Cerino od km 1+103 do km 1+350, ki zajema ureditev križišča, izvedbo pločnikov in avtobusnih postajališč, cestne razsvetljave z vso potrebno prilagoditvijo infrastrukture.

Javno naročilo se financira iz proračuna Občine Brežice - proračunska postavka "00169 - Pločnik Cerina".

Rok za oddajo ponudb: 4. september 2017 do 12.00 ure

Odpiranje ponudb (javno): 4. september 2017 ob 13.00 uri

Kontaktna oseba:
Vilma Zupančič
tel.: 07 6205 561, GSM 041 944 460
e-mail:

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Povabilo in navodila za izdelavo ponudbe

Popis del

Obrazci

Vzorec pogodbe

Projektna dokumentacija:

PD 1

PD 2

PD 3

Recenzija