Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Javni razpis za sofinanciranje inovativnih turističnih projektov turističnih društev v občini Brežice v letu 2024

datum: 21.05.2024

kategorija: Razpisi

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov turističnih društev in zvez, s katerimi prijavitelji prepoznavajo, razvijajo in promovirajo turistični potencial posameznega kraja.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov turističnih društev in zvez, s katerimi prijavitelji prepoznavajo, razvijajo in promovirajo turistični potencial posameznega kraja. 

 

Okvirna višina sredstev namenjenih za sofinanciranje je 20.000,00 EUR na proračunski postavki: 00529 – Inovativni turistični projekti turističnih društev.

 

Rok za predložitev prijav in način predložitve:

Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti najkasneje do 7. 6. 2024 na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.

 

Kontaktna oseba s strani naročnice je:

Roman Matjašič, Višji svetovalec za pomoč pri vodenju Oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj (Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice)

T: 07 620 55 32

E-naslov:

 

Razpisna dokumentcija:

1. JR 2024.pdf

2. PRIJAVNI OBRAZEC 1.docx

3. OBRAZEC-IZJAVA VLAGATELJA O SPREJEMANJU RAZPISNIH POGOJEV.docx

4. OBRAZEC-Privolitev za obdelavo osebnih podatkov.docx

5. VZOREC POGODBE.docx

6. Vzorec kuverte.docx

7. Seznam prilog k vlogi.docx

8. Finančno poročilo o izvedenem projektu.docx