Gumb išči|

Zapri iskalnik

03.04.2019 / Javna naročila

Izvajanje storitev gradbenega inženiringa ob izgradnji vrtca v Artičah

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja javno naročilo po odprtem postopku za izbor izvajalca gradbenega inženiringa ob izgradnji vrtca v Artičah

Občina Brežice izvaja investicijski projekt »Rekonstrukcija in dograditev Osnovne šole Artiče", ki je razdeljen na več faz. Za prvi dve fazi, ki obsegata:
1.    faza: Izgradnja vrtca
2.    faza: Rušitev najstarejšega dela šole, rekonstrukcija novejšega dela šole ter dograditev manjkajočih površin za šolo

Predmet javnega naročila so storitve gradbenega inženiringa in sicer:  
1.    Pregled celotne projektne dokumentacije (faza 1 in faza 2)
2.    Sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila za izgradnjo vrtca in opreme vrtca (faza 1)
3.    Izvajanje nadzora nad gradnjo in opremo vrtca (faza 1)
4.    Izvajanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu za fazo izvajanja del na gradbišču (faza 1)
5.    Aktivno sodelovanje pri odpravi napak v garancijski dobi (faza 1)

Javno naročilo se financira iz proračuna Občine Brežice - proračunska postavka "00106 – OŠ Artiče".

Rok za oddajo ponudb: 24. april 2019 do 12.00 ure

Odpiranje ponudb (javno): 24. april 2019 ob 12.05 uri - spletni portal eJN2

OPOZORILO: Oddaja ponudb je možna le preko portala eJN, ki od interesentov zahteva predhodno registracijo. Podrobnejša navodila najdete v spodnjem dokumentu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije..

Navodila za uporabo informacijskega sistema eJN - ponudniki

 

Kontaktna oseba:
Vilma Zupančič
tel.: 07 6205 561, GSM 041 944 460
e-mail:

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE RD

Navodila za izdelavo ponudbe - 15. 4. 2019

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Povabilo in navodila za oddajo ponudbe

Opis predmeta javnega naročila

Obrazci

Vzorec pogodbe

Gradbeno dovoljenje

Projektna dokumentacija

PGD

PGD 1a

PGD 1b

PGD 2a

PGD 2b

PGD 3

PGD 4

PZI 1

PZI 2

PZI 3

PZI 4

PZI 5a

PZI 5b

Popis del