Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

2. seja Občinskega sveta občine Brežice

1. V poročilu o delu, ki smo ga danes dobili je tudi točka Sodelovanje z MORS-om, a bi vseeno izpostavil nekaj vprašanj:
a. Na seji 08. 10. 2018 sem spraševal ali je MORS sporočil terminski plan dokončanja obvoznice Drnovo-Črešnjice. Če se ne motim, odgovor ni bil posredovan. Glede na zaskrbljujočo prometno situacijo na Črešnjicah me zanima stališče MORS-a do te problematike in do navedb iz 45. člena Uredbe o državnem prostorskem načrtu za letališče Cerklje ob Krki, ki govori o etapah izvedbe prostorskih ureditev. V točki (1) tega člena je med ostalim navedena deviacija ceste Drnovo-Črešnjice, v točki (6) pa dve podetapi izvedbe povezovalne cesta Drnovo–Črešnjice. Realizacija teh navedb bi znatno razbremenila prometnico skozi samo vas in tako rešila težave s katerimi se soočajo prebivalci Črešnjic. Postavlja se vprašanje kdaj lahko pričakujemo dokončno ureditev prometnice, izgradnjo prepotrebnega avtobusnega postajališča in pločnika?
b. Na seji 05. 10. 2015 sem izpostavil vprašanje glede močno poškodovanega odseka javne poti JP 524202 med izvozom iz območja Gaj in vse do priključka javne poti na regionalno cesto R2 419/1206. Poškodbe so nastale med deli v okviru projekta celovite prenove in obnove ter dograditve letališke infrastrukture. Kdaj lahko pričakujemo vzpostavitev stanja pred pričetkom gradbenih del?
c. Naprej bi bilo zanimivo slišati načrte v zvezi z območjem Gaj. V avgustu bo potekla pogodba o brezplačni uporabi nepremičnine med MORS-om in Zveza za avto šport Slovenije – AŠ 2005.
d. In ko govorimo o sodelovanju z MORS-om ne morem mimo tematike sofinanciranja. Prosim, da občinske službe pripravijo poročilo oz. pregled sofinanciranj iz strani MORS-a (npr. od leta 2006 naprej) s poudarkom na zadnjih 4 letih. Zanima me, kakšno nadomestilo prejemamo za to, da imamo v naši občini umeščen objekt vojaškega letališča in koliko teh sredstev je bilo porabljenih za projekte na desnem bregu reke Save.
e. Že te štiri točke so po mojem zadosten razlog, da po daljšem času povabimo predstavnike MORS-a na eno izmed sej občinskega sveta. A sem prepričan, da se bo našlo še marsikatera tema, ki je nisem omenil, a bi se o njej veljalo pogovoriti s predstavniki MORS-a.

2. Dne 10. januarja 2019 sem bil, skupaj s svetnikoma Darkom Udovičem in Petrom Dirnbekom povabljen k 4. točki 2. redne seje Sveta staršev OŠ Cerklje ob Krki na temo »problematika novih prostorov OŠ in vrtca«, kjer sem bil sam osebno, prvič detajlno seznanjen s temi težavami. Med ostalim je bilo navedeno, da se občinska služba odziva na zahtevke, a da ni bistvenih premikov v smeri reševanja le teh. Ravnateljica me je kot predstavnika staršev in občinskega svetnika povabila na sestanek z arhitektoma in predstavnikoma občine iz oddelka za investicije, občinsko premoženje in javna naročila, ki je potekal 17. januarja. Pregledali smo nepravilnosti iz naslova gradnje in se seznanili z mnogokatero pomanjkljivostjo, ki je bila rezultat finančne racionalizacije. Dodatno težavo predstavljajo arhitektove moralne avtorske pravice, saj imata, poenostavljeno rečeno, v rokah škarje in platno kar se iskanja in predlaganja rešitev za določene težave tiče. Žal so njune rešitve za investitorja mnogokrat finančno nevzdržne ter iz vidika vzdrževanja ali kakega drugega vidika za uporabnika neprimerne. Da zaključim. Dne 22. 01. 2019 je občinska služba pripravila dopis s svojimi stališči s katerim ne moremo in ne smemo biti zadovoljni. Zopet bomo ostali na »mrtvi točki«. Nujno potrebno je najti rešitve za odprte zadeve in za te namene v prihodnjem proračunu zagotoviti potrebna sredstva. Kako se bomo odločali glede nove investicije, izgradnji OŠ Artiče, ko pa še tisto v Cerkljah nismo adekvatno zaključili? Govorim v imenu Sveta staršev. Prosim župana, da skupaj s strokovnimi službami ponovno preveri situacijo in pripravi predloge reševanja ter nam sporoči, kdaj bi se lahko srečal s Svetom staršev OŠ Cerklje ob Krki, da predstavi prihodnje korake in časovnico.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Župan – odgovor:

1. Kar se tiče samega MORS-a, Imamo veliko nerešenih vprašanj. Tudi nas na občini te zadeve zanimajo, zato smo zahtevali sestanek pri ministru, ki je sklican za 12. februarja 2019. Upam, da bomo kaj več zvedeli o tem in tudi o tem, da se pripravlja kar precejšnja vaja NATA, ki naj bi jo izvajali izven letališča po občini Brežice. Zanima nas kaj vse se bo dogajalo. Zato upam, da bomo dobili vse informacije.

2. Glede šole pa, je kar nekaj problematike. Nekaj je stvar reklamacij, nekaj je dodatnih del, ki niso bila zajeta v projektu. Kar je stvar reklamacij, bomo morali urejati z bančnimi garancijami in dati kakšnemu drugemu izvajalcu, da bodo zadeve popravljene. Določene stvari za katere bi v šoli želeli, da se dogradijo pa bo potrebno v proračunu zagotoviti dodatna sredstva. Delale so se racionalizacije, a žal na način, da so se izključile nekatere stvari za katere nisem vedel, na primer hlajenje v zbornici. Z vsemi racionalizacijami nisem bil niti seznanjen in so bile narejene že v popisih. Zaradi tega, da je okno dvo ali tro slojno šola ni neuporabna. Bolj nas skrbi tisto, kar ni kvalitetno narejeno in za tisto je potrebno poskrbeti. Težave so tudi z ogrevanjem. Ne vemo kaj se je zgodilo s podtalnico, da se je začela močno kaliti. To smo sicer že uredili in povečali ogrevanje s plinom. Zadeve se rešujejo. Nekaj zadev je še v garancijski dobi in potrudili se bomo, da bodo zadeve urejene.

Info

Datum:

04.02.2019


Izpraševalec:

Aleksander Gajski


Stranka:

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA