Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

2. seja Občinskega sveta občine Brežice

1. Pobuda in vprašanje se nanaša na OŠ Cerklje ob Krki. Pomanjkljivosti je bilo zelo veliko. Na sestanku, o katerem je govoril Aleksander, sem bil tudi jaz prisoten. Vemo, da je bilo po tehničnem pregledu izvedenih kar nekaj del. Zanima me iz katerega dela so bila ta dela plačana. Iz naslova bančne garancije? Vemo, da je šla ta firma v stečaj. Dajem pobudo, da se v proračunu zagotovijo sredstva za odpravo teh pomanjkljivosti oz. stvari, ki bi morale biti odpravljene v garancijski dobi kot na primer ogrevanje prostorov v stari šoli. Nesprejemljivo je, da se ugotavlja, da so te cevi, postavljene preveč narazen v primeru talnega ogrevanja. Postavlja se vprašanje kje je bil nadzor, ki je bil verjetno tudi plačan iz naslova proračuna. Razsvetljava igrišča bi prav tako morala biti izvedena in ne da se zdaj postavlja vprašanje, kdo bo to naredil. Pričakujem, da bodo te stvari vnesene v naslednji proračun.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Župan – odgovor:

Pri OŠ Cerklje ob Krki ponavljam, da so nekatere stvari, ki niso bile narejene v redu in se že popravljajo iz bančne garancije. Druge stvari pa so tiste, s katerimi so se delale racionalizacije. Preseneča me, ker vemo kdo je v tej šoli bil. Jaz najmanj. Nihče, v času, ko se je delalo ni opozoril na racionalizacije in da se s čim ne strinja. Uporabno dovoljenje je bilo narejeno. Če nekdo dodatno želi razsvetljavo in takrat ni bila v načrtu, se ne more reči, da gre za slabo kvaliteto, ali če niso neko ogrevanje oz. hlajenje dodatno naredili. Verjetno so pričakovali, da v zbornicah, vsaj poleti, ko je vročina na vrhuncu, ni toliko učiteljev in tega niso vgradili. Sam ne vem zakaj. Mogoče bi celo kaj več vedela Stanka in bivša vodja oddelka Nuša in tudi Matija Kolarič, ki je bil na začetku, ko se je začela ta šola graditi, zraven. O racionalizacijah meni niso govorili. Če je kakšna stvar, ki je potrebna, bo vnesena v proračun in jo bo potrebno dograditi. V skladu s popisi so bila dela opravljena. Drugo bi bilo, če bi bila razsvetljava plačana, a je ne bi nihče naredil. Ko se je gradilo bi bilo potrebno opozoriti na to, da ni razsvetljave in ne govoriti zdaj, da je to napaka. Ne gre za napako, ker tega takrat ni bilo narejeno. Zakaj pa ni razsvetljave na šolskem igrišču pa meni ni znano. Strinjam se, da je smiselno, da se te zadeve uredijo, saj to igrišče uporabljajo tudi drugi krajani v popoldanskem času. Upam, da se bo zadeva lahko uredila, bo pa potrebno za to zagotoviti sredstva v proračunu. Prav je, da se šola dokonča. Pri tej šoli smo plačevali še super nadzor in če ni kvalitetno opravil svojega dela, bomo odgovornost zahtevali še od njih.

Info

Datum:

04.02.2019


Izpraševalec:

Darko Udovič


Stranka: