Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

2. seja Občinskega sveta občine Brežice

1. Pobuda se nanaša na društva in uveljavite Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu podatkov, ki je začela veljati s 25. majem 2018. Nova Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu podatkov, ki določa nova pravila glede varstva osebnih podatkov oz. skrajšano GDPR. Kmalu bo leto od uveljavitve direktive, a se v društvih še vedno soočajo z dilemami ali pravilno obdelujejo in postopajo z osebnimi podatki svojih članov in članic. Pojavljajo se vprašanja ali morajo društva glede na novo uredbo uskladiti svoje statute, kako naj pripravijo pristopne izjave novih članov in kakšni naj bodo obrazci za privolitve obstoječih članov. Informacijska pooblaščenka je na svoji spletni strani dne 15.3.2018 pod številko 0712-1/2018/622 objavila mnenje o obdelavi osebnih podatkov v zvezi z delovanjem društev, prav tako so na spletni strani objavljeni različni vzorci in obrazci, vendar je tematika precej zahteva in obsežna, da bi se vsak predsednik oz. zastopnik društva ukvarjal s tem. Veliko je balasta, a da to ugotoviš moraš zelo dobro poznati zakonodajo. Vsi le opozarjajo na visoke kazni. Na spletnih straneh in naslovljenih ponudbah razni svetovalci oglašujejo in društvom ponujajo/nudijo predavanja, svetovanja ter izdelavo listin in dokumentacije. To seveda ni poceni (ponudbe med 100,00 in 1.000,00 EUR). Mnenja sem, da si marsikatero društvo v celotni še ni uredilo tega področja. Glede na to, da je v občini Brežice veliko društev (registriranih 309) in je društveno življenje način preživljanja prostega časa precejšnjega dela občanov in občank predlagam, da občinska strokovna služba pripravi kratka pojasnila in navodila z vzorci, prilagojenimi izključno za društva in organizira predavanje za njihove zastopnike v zvezi z obdelavo osebnih podatkov po veljavni uredbi GDRP.

2. V medijih smo zasledili, da je s 1.2.2019 v občini Brežice začel na sodobnem interaktivnem mediju oddajati Radio Brežice EU. Pozdravljam takšno promocijo oz. promocijo s stališča, ker gre za objavljanje in vrtenje slovenske, lokalne glasbe iz tega področja. Gre tudi za predstavitev tega. Ker gre za Radio Brežice EU, me zanima, ali je to občinski radio in ali se financira tudi iz sredstev proračuna. Če se financira iz proračuna me tudi zanima, ali bomo na tem radiu dobile prostor vse politične stranke, da lahko na tem objavljamo tudi svoje pobude, mnenja in razpravljamo. Radia še nisem poslušala od začetka do konca, tako da ne vem, ali gre samo za glasbo ali še za kaj drugega.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Župan – odgovor:

1. Gre za velik problem, s katerim se srečujemo tudi na občini. Eno pravnico smo poslali na to izobraževanje in se bomo pogovorili glede tega predloga. Prav je, da društvom tudi pomagamo. Veste, da smo imeli težavo tudi v tem občinskem svetu in ste morali podati soglasja. Zadnje soglasje od svetnikov smo prejeli v petek, drugače ne bi danes smeli snemati seje. V občinski upravi se bomo pogovorili ali bi bilo smiselno, da občina plača strokovnjaka in se organizira posvet za društva, s katerim bi se pomagalo društvom. Zavedam se, da naša društva delajo brezplačno in bi bilo res neumno, da bi prejeli še kakšno kazen.

2. Gre za povsem privatni spletni radio. Občina ga ne financira. Gre za novost. Sam osebno sem bil povabljen in sem jih obiskal, tako kot se odzovem na povabilo kakšnega drugega društva ali podjetja. Občina s tem radijem nima nič. Predstavili so nam, da gre za novost spletnega radia, na katerem naj bi se predvsem predvajali domači izvajalci in tudi tista glasbe, ki je povezana z našimi občani. V tem trenutku ni predvideno, je pa možno, tako kot na ostalih radijih, v primeru, če bi imel župan kakšno informativno oddajo, da se lahko stroški tega pokrivajo.

Info

Datum:

04.02.2019


Izpraševalec:

Martina Živič


Stranka:

SOCIALNI DEMOKRATI