Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

2. seja Občinskega sveta občine Brežice

1. Na krajevni skupnosti Zakot Bukošek Trnje imamo največjo črno točko, ki jo imamo občine Brežice. Gre za cesto med Lidlom in Trnjem. Mi smo na nek način že v predvolilni kampanji o tem dosti govorili. Pred neko srednjeročno rešitvijo, je potrebno najti kratkoročno. Vsi vemo, da se nam vsak mesec ali vsak drug mesec tam zgodi huda prometna nesreča. Nazadnje neke gospe, domačinke, ki je s hujšimi poškodbami, končala v bolnišnici. Ko se peljemo proti semaforjem, tudi ti, ki vemo kaj se dogaja, moramo biti pozorni in gledati levo in desno in včasih res ne vidiš pešca, ki tam čaka ali gre preko in je to res zelo nevarno. Podajam konkretni predlog. Govoril sem z Alešem Lorbarjem in na občini, da se iščejo aktivno rešitve in se pripravljajo. Mislim, da imamo, če govorimo o kratkoročni rešitvi, dober primer v Samoboru, če gremo na mali mejni prehod proti Samoboru, ko so dejansko na samem prehodu za pešce reflektorji, ki dejansko res osvetlijo ta prehod. To bi bila odlična rešitev za tam. Konkretno predlagam tudi merilnik hitrosti, zopet iz strani proti semaforju in osvetlitev tega. Tako, dejansko naredimo vse, takoj, da preprečimo kakšno katastrofo. Srednjeročna rešitev, v roku dveh let, pa mora biti v dogovoru z Lidlom, z županom sva o tem že govorila in predlagal sem sestanek pri direktorju Lidla Kosiju, da bomo skupaj poiskali neko rešitev. Takoj moramo začeti in urediti zadevo v čim krajšem času, da kratkoročno uredimo zadevo.

2. Vprašanje je vezano na Vojašnico Cerklje ob Krki. Če berem dopis, da je s strani Vojašnice Jerneja Molan Cerklje ob Krki bila Občina obveščena, da bo potekala večja vojaška vaja. Mi pa nimamo nobenih informacij. Mi nismo v nekem avtoritarnem sistemu, ampak živimo v demokratični državi in to da se ne obvesti, da se bo nekaj dogajalo izven vojašnice in da bo to neka večja NATO vaje je smešno. Predvsem ob predpostavki, da s strani Ministrstva za obrambo nimamo marsikaj urejenega. Predhodnika sta govorila o tem, da vsako leto urejamo ali bomo dobili 600.000 EUR ali 500.000 EUR ali bomo dobili dva stanovanja. Vemo, da smo, ko je bil minister Roman Jaklič, uredili, da smo dobili poslovni prostor, v katerem danes zelo uspešno delujeta dva podjetja. Mi moramo to zadevo dolgoročno urediti. Konec je zdaj ukrepov, ko naj ne bi bilo denarja za te zadeve. Predlagam ali izredno sejo ali ureditev te zadev, da se dejansko uredi tako, da se točno pove koliko denarja bomo dobili in kako bodo oni urejali celotno infrastrukturo okoli vojašnice Cerklje ob Krki. Drugače bomo vsako sejo govorili o tem kaj ni oz. kaj je ter da je vojska na nek način problematična, a hkrati lahko je ali pa ni. To je potrebno nujno urediti. MI imamo ob tem eno priložnost za turizem, logistiko. Na odboru smo govorili o tem, da imamo letališče dejansko zaprto. To letališče ne deluje. Nihče ne more priti oz. oditi, potrebna je prednajava, ponajava. Imeli smo že nekaj sestankov z bivšo ministrico, zdaj naj bi bil sestanek z aktualnim ministrom. Zadeva je tako neurejena, da je sramotno za občino Brežice in za vlado.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Občina je naročila projektno dokumentacijo za dodatno označitev obstoječega prehoda. V predlagani rešitvi so predvideni sledeči ukrepi:
- korekcija poteka hodnika za pešce in kolesarske steze – odpiranje pasu za desne zavijalce za prehodom za pešce (gledano v smeri Bizeljsko) – posledično skrajšanje prehoda za pešce,
- bič ločeno za obe smeri vožnje,
- zamenjava znakov 3313 na obstoječem prometnem otoku (znaka z notranjo osvetlitvijo),
- zvočne zavore na vozišču za smer Čatež-Bizeljsko,
- talni utripalci v območju prehoda za pešce.
Dodatna označitev se usklajuje z DRSI, na katero je potrebna izdaja pozitivnega mnenja.

V osnutek proračuna je podan predlog uvrstitve nove proračunske postavke 00506-Prehod za pešce R1 219 (Lidl) za izvedbo. Po sprejetem in veljavnem proračunu ter izdanem mnenju DRSI se pristopi k izbiri izvajalca za izvedbo.

Pripravila: Mateja Hotko, svetovalka

Info

Datum:

04.02.2019


Izpraševalec:

Jurij Pezdirc


Stranka:

KORAK NAPREJ IN SONCE