Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

2. seja Občinskega sveta občine Brežice

1. Pred sejo sem prelistal propagando in obljube, ki smo jih pred volitvami dajale tako stranke kot vsi županski kandidati. Iz tega bi izluščil tri zadeve, ki se mi zdijo zelo pomembne za en splošen razvoj te občine. Zadeve so takšne, ki niti ne zahtevajo toliko naših lastnih proračunskih sredstev, ampak zahtevajo veliko angažiranja tako občinske uprave in vseh tistih, ki lahko na to vplivajo, da se te projekti izvedejo, ker so v pretežni meri vezani na financiranje s strani države. Govorim o izgradnji optike do vsakega gospodinjstva v občini Brežice. To zadevo sem že izpostavljal na tem občinskem svetu. Gre za to, da je občina Brežice edina posavska občina, ki nima zagotovljene možnosti, da se lahko vsako gospodinjstvo priključi na te komunikacijske vode. To postaja že ena velika razvojna cokla za naše občane. Kolikor vem naj bi se na evropski in državni ravni pripravljani neki novi razpisi za to področje in sredstva s katerimi bi se t.i. bele lise pokrivale. Prosil bi, da tokrat pa res, občinska uprava in župan in mi kot občinski svet, ne bi smeli zamuditi možnosti, če bi se to razpisalo, da bi se zadeva tudi realizirala.

2. Izvenivojsko križanje v Brezini med železnico in cestnim omrežjem. Smo edino občinsko središče od hrvaške meje do Ljubljane, ki nima izvenivojskega križanja, edino občinsko središče na celotni tej relaciji. Tisti, ki se ne vozite iz te naše smeri, dejansko več ne prideš do železniškega prehoda, da zapornice ne bi bile zaprte. V tehnologijo in v varnost se ne bi spuščal. To kar imamo mi tu, je zastarelo 100 let. Mislim, da se tehnologija teh železniških prehodov ni spremenila v zadnjih 100 letih, razen, da so zamenjali zapornice, da niso več dolge železne, ampak so malo krajše. Ostalo vse delujejo na način kot je delovalo, ko se je železnica postavila. Včasih dejansko niti ne veš kaj tako dolgo čakaš. Gre za projekt za katerega so že bili izdelani projekti, a je zadeva zastala in zato še enkrat ponavljam to pobudo.

3. Izgradnja novega mostu čez Savo, za katerega je bil v preteklem mandatu že podpisan memoranduma ali sporazum ali dogovor z ustreznim ministrstvom. Opozoriti je potrebno na dejstvo, da se je tudi mandat na državni ravni zamenjal, da je minister drug, da je vprašanje ali ta minister sploh ve za te vse podpisane dogovore. Mislim, da je potrebno nemudoma narediti vse aktivnosti, da se ti projekti, za katere že imamo osnovo, s strani države izpeljejo in realizirajo ter da se v občini Brežice naredi takojšen pritisk in da se ta zadeva v štiri letnem mandatu realizira. Tako naši občani, kot mi sami, bomo uspešnost našega dela po štirih letih ocenjevali tudi glede na to, ali bodo te trije projekti, ki sem jih omenil, realizirani ali ne.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Župan – odgovor:

1. Oba projekta vodi direkcija. Z njimi smo v stikih, tako da projekt poznajo. Odvisno pa je od sredstev in še česa. Glede mostu čez Savo je precej odvisno, ali bo oz. kdaj se bo delala hidroelektrarna, ker je potrebno poglobiti še Savo, kar je osnova za most. Upam, da gredo te stvari naprej. Definitivno pa bomo kar naprej na njih pritiskali in se z njimi sestajali.

Kot je napovedano s strani Ministrstva za javno upravo bo v prvi polovici leta 2019 objavila nov razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokapasovnih obrežij (GOŠO) naslednje generacije. V letu 2018 sta bila objavljena dva razpisa GOŠO 3 in GOŠO 3A, ki sta bila namenjena operaterjem, vendar MJU zaradi napak v razpisih ni izbrala izvajalca. Razpis naj bi se dopolnil in ponovno objavil. Pričakovati je, da bo razpis ponovno namenjen operaterjem, ki so registrirani kot operaterji elektronskih komunikacij in ne občinam.

Trenutno se čaka na objavo območja oz. naslove gospodinjstev, ki ne bo zajeta v tržnem interesu. Investitorji so morali MJU svoj tržni interes ponovno izkazati do vključno 11. 2. 2019. Območja, ki ne bodo zajeta v tržnem interesu, bodo v območju določevanja belih lis, ki bodo podlaga za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij z javnimi sredstvi s strani MJU. S strani Občine bomo še vedno spremljali aktivnosti, ki se odvijajo na tem področju ter se aktivno vključevali, če bo le dopustno.

Pripravila: Mateja Hotko, svetovalka

Info

Datum:

04.02.2019


Izpraševalec:

Ferdo Pinterič


Stranka:

KORAK NAPREJ IN SONCE