Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

2. seja Občinskega sveta občine Brežice

1. Bile so informacije župan, da boste prišli v krajevne skupnosti oz. da jih boste obiskali. Je to v planu? Že veste termine?

2. Vprašanje glede obiskov krajevnih skupnosti sem izpostavil zaradi tega, ker imamo v krajevni skupnosti Jesenice na Dolenjskem veliko odprte problematike oz. odprtih tem, zato bi to pustil le-te za sestanek. Bi pa izpostavil vprašanje kot ga je omenil kolega Marijan Žibert, glede centra za begunce. Krajane so poskušali obveščati o tem, da gre za sprejemno registracijski center. Prosil bi, da se čim prej skliče sestanek z lokalno skupnostjo.

3. Pobuda glede Integrala Brežice. 2 stvari:
- Avtobusne postaje so zelo v slabem stanju, vozni red na avtobusnih postajah (primer Kalin – original vozni red je na stavbi iz leta 2010, novi pa je na sredini postaje iz leta 2017), vozni red ni na vidnem mestu,
- Podoben primer je na železniški postaji v Brežicah, pride avtobus, v katerega nihče ne vstopi, nato se odpelje. Na spletni strani Integrala Brežice se voznega reda ne najde. Morda je, a ni dostopen. Predlagam, da se na tem področju kaj uredi.
- Nakup mesečne vozovnice pri Integralu – nakup mesečne vozovnice se lahko opravi prvi in zadnji dan v mesecu, takrat je tudi delovni čas podaljšan od 7.00 do 16.00. Sicer pa je to mogoče vsak dan od 7.00 do 15.00 ter ob sobotah od 8.00 do 11.00. Nasvet je, da bi se delovni čas v teh dneh podaljšal do 18.00, ker bi to bilo uporabnikom v korist ali pa možnost, da se omogoči aplikacija ali nakup preko interneta. Tako ne bi bilo potrebno zaradi nakupa vozovnice prihajati v Brežice.

4. Pobuda, ki bo morda naletela na negodovanje Brežičanov in tistih, ki delajo v centru Brežic. Če želiš po opravkih ni parkirnih mest. Ljudje parkirajo in nato po poteku veljave listka stopijo po novega, kar poteka čez cel dan. Vprašanje je, če gre za dober sistem. Predlagal bi vstopno in izstopno »rampo«, da je prva ura parkiranja gratis, nato pa se po poteku ene ure že plača. Menim, da bi bilo to koristno za tiste, ki prihajajo v Brežice po določenih opravkih in da bi se tudi dohodki v občinski proračun na ta način povečali.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Župan – odgovor:

1. Krajevne skupnosti bomo obiskali s celo občinsko upravo. Prišlo je do spremembe. Prvo bomo pripravili vsaj grobi osnutek proračuna, da se bomo tudi lažje pogovarjali s krajevnimi skupnostmi. Poskušali bomo to zadevo urediti pred drugim branjem. Šlo bo za sestanke svetnikov in predsednikov krajevnih skupnosti. Predhodno imamo predvideno, da bi za predsednike organizirali sestanek, na katerem bi jih seznanili z obveznostmi, nalogami in ostalimi aktivnostmi.

2. Menim, da niso potrebni dodatni stroški. Ponovno bomo opozorili nadzornike, kajti imajo vzvode v pravilnikih, da lahko tudi takšne zadeve kaznujejo. Res pa je, da določeni, a ne zgolj javni uslužbenci, nekateri tudi, pa tudi podjetniki to izkoriščajo in govorijo, da drugače stranke ne morejo do njih. Tudi tu je prisoten kdo, ki to počne.

3. Vsako leto se v povprečju obnovi 5-6 avtobusnih postajališč v občini v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Prioritetno se zamenjujejo najbolj dotrajane nadstrešnice na avtobusnih postajališčih z novimi nadstrešnicami.

Pripravil: David Flajnik, višji svetovalec

4. Občina Brežice ima v povprečju 300-400 EUR brez davka prihodkov na mesec z naslova pobranih parkirnin v parkomatih na Cesti prvih borcev v Brežicah. Obstajajo tudi drugi prihodki, ki niso veliki (rezervacija za poslovne subjekte, kazni..). Mesečno ima tudi stroške z vzdrževanjem parkomatov ter stroške v zvezi z redarstvom, ki izvaja nadzor. Parkomati so postavljeni od leta 2010. Od njihove postavitve smo preučevali več različnih predlogov, analizirali stanja, ustrezno prilagajali odlok… Ugotavljamo, da ne glede na zlorabo, ki jo omenjate (večkratno koriščenje brezplačne prva ura) in jo Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice prepoveduje, izvajanje parkirne politike na Cesti prvih borcev v Brežicah dosega svoj namen. Ocenjujemo, da je nesmiselno širiti aktivnosti v zvezi z dodatnimi oblikami parkirne politike in nadzora nad njimi na Cesti prvih borcev v Brežicah, saj tudi z ekonomskega stališča niso optimalne.

Pripravila: Teja Leben, višja svetovalka

Info

Datum:

04.02.2019


Izpraševalec:

Bogdan Palovšnik


Stranka:

NEODVISNI SVETNIK