Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

2. seja Občinskega sveta občine Brežice

1. V občinskem svetu nam je bilo že nekajkrat predstavljeno in smo tudi potrdili projekt v zvezi z HE Brežice, ker so bili vedno v prvo vrsto postavljeni priboljški; rekreativne površine, razne turistične priložnosti na tem jezeru, Brežiškem jezeru – kako je s pobudo, ki ni bila sprejeta Brežiško jezero oziroma Brežiško morje. Želel bi, da pripravite poročilo in občinski svet seznanite, kje so ti projekti. Po novem letu sem se sprehajal in je zadeva narejena na pol, vi boste rekli, da je še v izgradnji. Zanima me časovnica, kdaj bodo te stvari bile narejene, ker me namreč skrbi, da bi se znalo zgoditi, da bomo začeli v tem času poglabljati Savo in delati HE Mokrice in bo na koncu zmanjkalo sredstev za vse te priboljške, s katerimi ste v bistvu pridobili javno mnenje ljudi in tudi nas svetnikov. Isti vzorec se namreč ponavlja tudi pri Gaju, kjer je bilo rečeno, da je to nekaj milijonski fazni projekt, kjer bodo na koncu poskrbeli tudi za zvočno izolacijo. Mi pa sedaj že dobro leto poslušamo hrumenje motorjev, avtomobilov in po istem principu bi se znalo zgoditi, da bo na koncu za to kar je najbolj nujno pomembno, kar vpliva na življenje in kvaliteto življenja, pač zmanjkalo denarja. Mislim in dajem pobudo občinskemu svetu, službam, županu, da nam pripravi poročilo, v kateri fazi smo s projektom in kdaj pridejo priboljški, ki so nam bili obljubljeni, za ta dva projekta.

2. Morda samo še v opomin, vem da boste od krajevne skupnosti dobili pobudo za obnovitev mostov, ki jo tudi Darko že nekaj let naslavlja na občinski svet in na občinsko upravo. Naj dodam, da so mostovi čez Krko v katastrofalnem stanju.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Župan – odgovor:

1. Kar se mostov tiče, definitivno vsaj Cerklje moramo v letošnjem letu obnoviti, kajti tisti je v zelo slabem stanju. Mi pričakujemo, da bo to sofinanciral tudi MORS, tako kot je pred 10-imi leti, ko smo ga prenovili. Res pa je, da MORS pravi, da bo zelo malo sredstev namenil občinam. Ta most je nujno potrebno preurediti, kajti lahko pride do nevarnosti, da bi ga bilo potrebno nazadnje zapreti, če se ga ne bo preuredilo. V proračunu bomo morali zagotoviti sredstva.

2. Poročilo glede projektov boste dobili. Glede HE smo v lanskem letu načrtovali, da bomo začeli z določenimi ureditvami. Povedati je treba, da ni bilo nikoli rečeno, da bo to gradila Infra, ampak Občina. Žal je še gradbišče in enostavno ni bilo možno delati. Celo kajakaška zveza je imela velik interes, da bi že organiziralo prvenstvo. Stvari so zastale, zato upam da se bo čim prej možno dogovoriti. Zdaj se dogovarjamo, da bi določene stvari začeli izvajati oz. vsaj načrtovati pred uporabnim dovoljenjem. Upam, da nam bo uspelo in da se bodo te stvari, vsaj nekatere uredile, predvsem kar se tiče na bazenu. Predvsem bazen je problem. Dokler ni tega se ne da nič urediti. Res pa je, da je bilo obljubljeno pred novim letom, da bodo tudi boljše urejeni nasipi, ki so narejeni z velikim kamenjem, tako da se s kolesom skorajda ne da voziti, tudi pešačiti je težko. Upam, da se bodo spomladi stvari uredile. Od gradu dalje je potrebno narediti tudi asfalt v Vrbino in še kar precej takih stvari je, ki jih mora Infra dokončati. Bomo pa oddali poročilo, da zaenkrat vemo, da razen to, kar je bilo zgrajenega in kar je bilo nujnega za habitat, nasipi in to, kar drugega več ni bilo.

V proračunu za leto 2019 je predvidena tudi postavka za obnovo lesenega mostu čez Krko v Cerkljah ob Krki. Investicija bo predvidoma sofinancirana s strani MORS-a v skladu z Dogovorom o medsebojnem sodelovanju v zvezi s projektom posodobitve vojaškega letališča Cerklje ob Krki.

Pripravil: David Flajnik, višji svetovalec

Info

Datum:

04.02.2019


Izpraševalec:

Peter Dirnbek


Stranka:

LEVICA