Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

5. seja Občinskega sveta občine Brežice

Dajem pobudo za enotno podobo ureditve občine Brežice s tablami, kjer bodo zapisane ceste, odseki in hišne številke. Če smo turistična občina in se s tem ponašamo, bi bilo prav, da bi imeli vsi krajani enako možnost dostopa od trgovine do nekoga, ki pride v kraj in išče posamezno hišo in ker so določeni odseki občine že urejeni, podajam pobudo, da se tega lotimo kot celote.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Nekatere krajevne skupnosti so že pristopile k ureditvi in postavile table v svojih središčih z zemljevidi krajevne skupnosti. Prav tako so nekatere krajevne skupnosti tudi postavile tako imenovane »ulične table«, kjer so z imeni označene ulice ali pa deli naselij z hišnimi številkami objektov ob določenem cestnem odseku. Za vsako tako ureditev pa je potrebno predhodno izdelati elaborat za postavitev prometne signalizacije. Krajevne skupnosti naj samoiniciativno predlagajo dele naselij oz. cest, kjer bi bilo smiselno postaviti to signalizacijo.

Pripravil: David Flajnik, višji svetovalec

Info

Datum:

20.05.2019


Izpraševalec:

dr. Stanka Preskar


Stranka:

GIBANJE SVOBODA