Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

6. seja Občinskega sveta občine Brežice

Govorili smo o načrtu razvoja širokopasovnega povezave, pa sem razpravljala in spraševala, da Elektro Celje že zbira neka soglasja po Bojsnem, pa nisem potem dobila odgovora.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Na podano vprašanje smo povprašali na Elektro in Telekom. Na Elektru so nam povedali, da ne pobirajo soglasij na tem območju. Telekom Slovenije pa je naročil pri podjetju GVO izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo GPON omrežja na različnih območjih Posavja. Del projektne dokumentacije so tudi sklenjene služnostne pogodbe z lastniki zemljišč, kjer so predvidene nove trase TK vodov. Kar pomeni, da se na terenu dogajajo aktivnosti za sklepanje služnostnih pogodb z lastniki zemljišč, ki jih izvaja GVO s svojimi podizvajalci, tudi na območju Bojsnega.

Pripravila: Mateja Hotko, višja svetovalka

Info

Datum:

20.06.2019


Izpraševalec:

Martina Živič


Stranka:

SOCIALNI DEMOKRATI