Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

6. seja Občinskega sveta občine Brežice

Na podlagi večkratnih pritožb stanovalcev Lamutove ulice, podajam pobudo za enostransko zaprtje le-te in sicer iz smeri Prežihova ulica – Lamutova ulica, do gostinskega lokala Stars.
Stanovalci Lamutove ulice so večkrat izrazili nezadovoljstvo zaradi prevelikega hrupa, ki je prihajal iz gostinskega lokala Stars, še posebej med vikendi, za kar so sami že dvakrat poklicali policijo.
V ulici so zaznali tudi povečan promet gostov omenjenega lokala, predvsem mladih, z neprilagojeno hitrostjo, kljub temu, da je iz parkirišča gostinskega lokala postavljen prometni znak, ki določa obvezno smer levo, a ga žal le redki upoštevajo. Omeniti velja tudi, da je ulica brez pločnikov na obeh straneh in je posledično bolj nevarna za pešce. Stanovalci tako predlagajo enostransko zaprtje ulice, kot je razvidno iz spodnje slike, s tem, da bi bil pešcem in kolesarjem omogočen prehod. Ob tem izpostavljajo, da se strinjajo tudi z začasno zaporo, s katero bi »navadili« obiskovalce lokala na izhod, ki je določen s prometnim znakom. Poudarjajo tudi, da ne želijo onemogočiti poslovanja lokala in so pripravljeni tudi na kakšno drugo rešitev, ki bi umirila promet.
Kaj bi s tem pridobili? Prebivalci Lamutove ulice umirjen in varen promet, lastniki gostinskega lokala pa ob postavljeni zapori še kakšno parkirno mesto več.

Odgovor na pobudo/vprašanje

V tem primeru gre za kategorizirano javno pot JP 528611 – Lamutova ulica, ki poteka po zemljišču s parcelnima številkama 348/4 in 348/10 obe k.o. Zakot in imata status javnega dobra. Javne ceste so prometne površine, ki so splošnega pomena za promet in jih lahko vsakdo prosto uporablja na način in pod pogoji določenimi z zakonom in ostalimi predpisi. Kot ste zapisali že v pobudi je parkirišče ob lokalu opremljeno z ustrezno prometno signalizacijo, ki ureja smer vožnje obiskovalcev lokala. Nadzor nad upoštevanjem pravil cestnega prometa pa nadzira Policija. Predlagana zapora ceste ni primerna tudi z vidika zimskega in letnega vzdrževanja ceste.

Pripravil: David Flajnik, vodja oddelka za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe

Info

Datum:

20.06.2019


Izpraševalec:

Mila Levec


Stranka:

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA