Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

6. seja Občinskega sveta občine Brežice

Januarja letos je bila prekopana cesta, zelenica in parkirišče pri bloku na Prežihovi 12 v Brežicah. Cesta je bila nato začasno pokrita z betonom, zelenica in del parkirišča pa sta ostala v grobem stanju. Križišče med Prežihovo in Lamutovo ulico je polno lukenj v asfaltu. V podobnem stanju je jašek na pločniku na začetku Prežihove ulice. Že več mesecev je tam postavljen le Klemfix od Komunale Brežice.
Vse navedene zadeve predstavljajo precejšnje nevarnosti za udeležence v prometu. Zanima me v čigavi pristojnosti so navedene zadeve? Hkrati podajam pobudo, da se navede nevarnosti čimprej sanirajo v dobro naših krajank in krajanov.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Prekop ceste in pločnika na Prežihovi ulici 12 je bil izveden zaradi sanacije toplovoda. Po ogledu na terenu je bil prekop poasfaltiran. Ostale zadeve pa bojo posanirane v sklopu rednega vzdrževanja do konca julija.

Pripravil: David Flajnik, vodja oddelka za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe

Info

Datum:

20.06.2019


Izpraševalec:

dr. Tomaž Teropšič


Stranka: