Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

7. seja Občinskega sveta občine Brežice

V imenu občanov in občank posredujem pisno vprašanje na katerega prosim odgovor in hitro ukrepanje. Nanaša pa se na PLAZ OREHOVEC - PIŠECE, parcelne številke 369/1 in 366/1. V prilogi pošiljam tudi fotografije plazu. Plaz je že kar nekaj let aktiven in čaka na sanacijo. Zaskrbljeni so okoliški prebivalci, kajti plaz, če ne bo kmalu saniran, bo postal nevaren za bližnje domačije, torej za ljudi in njihovo premoženje. Uradnike občinsko uprave prosim, da zadevo preverijo, opravijo ogled na terenu in pripravijo ustrezne ukrepe.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Plaz »Orehovec« se je sprožil na parc. št. 369/1 in 369/3 obe k.o. Pišece, ki v naravi predstavljata gozdno zemljišče. Plaz smo si na terenu že ogledali in govorili z lastniki zemljišč in sosednjih objektov. Seznanili smo jih tudi s tem, da je prioriteta občine sanacija plazov, ki neposredno poškodujejo oz. ogrožajo občinske javne ceste in stanovanjske objekte. Plazov na gozdnih in kmetijskih zemljiščih pa občina ne sanira.
Občina bo angažirala strokovnjaka za izvedbo geološko geomehanskega poročila plazu iz katerega bo razvidna ogroženosti obstoječih objektov. V kolikor se bo izkazalo, da se plaz širi in ogroža obstoječe objekte se bo pristopilo k zaščiti objektov.

David Flajnik

Info

Datum:

11.07.2019


Izpraševalec:

Martina Živič


Stranka:

SOCIALNI DEMOKRATI