Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

7. seja Občinskega sveta občine Brežice

Ali je narejena študija glede možnosti umeščanja novogradnje OŠ Globoko na že obstoječe mesto oz. ali je potrebno še dokupiti površine? Rok za pripravo študije je potekel pred dvema mesecema, ki ga je postavil župan Ivan Molan, na sestanku s predstavniki KS in svetniki občinskega sveta.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Na osnovi izdelane preveritve normativov OŠ Globoko, ki jo je v juniju 2019 izdelalo podjetje Pro plan Simona Kosi s.p., ni osnove za nakup dodatnih zemljišč, saj se ob primerni organizaciji aktivnosti lahko celoten program, ki ga izvaja šola in vrtec, lahko izvede znotraj površin, ki so v lasti Občine Brežice.

Pojasnilo:
Občina Brežice je izvedla postopek oddaje naročila male vrednosti in izbrala izdelovalca preveritve normativov. Izdelovalec je opravil pregled obstoječih prostorov, zajel podatke o velikosti objektov in opravil analizo normativnih površin za vrtec in šolo. Po preveritvi normativov je prišel do potrebnega povečanja površin objekta zaradi manjkajočih prostorov za izvajanje pouka in zaradi uskladitve z normativi. Preveritev normativov za potrebe OŠ Globoko je posredovana prisotnim na sestanku pri Županu.

Pripravila:
Suzana Ogorevc

Info

Datum:

11.07.2019


Izpraševalec:

dr. Stanka Preskar


Stranka:

GIBANJE SVOBODA