Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

8. seja Občinskega sveta občine Brežice

Drevesa na Cesti prvih borcev. Ko je bilo mestno jedro obnovljeno, so stara drevesa vrgli ven. Pri čemer je bilo nekaj negodovanja, da so ta drevesa lepa. Rečeno je bilo, da se drevesa menjajo, ker so bila stara drevesa plodna in so na lepe nove tlakovce padali sadeži in jih pacali. Zdaj vidimo, da imajo tudi ta drevesa isto težavo, če je to težava. Zanima me kaj je s tem.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Ob obnovi Ceste prvih borcev (CPB) v Brežicah je bilo nujno potrebno odstraniti tedaj rastoča drevesa, saj je prišlo do znatnih sprememb v večini ulice še posebno pa v delu med stavbo Občine in gradom Brežice, kjer je bil pred obnovo zeleni pas med pločnikom in voziščem, prav tako pa je potekal pločnik višje kot vozišče. Med gradnjo je bilo zaradi vgradnje vse potrebne infrastrukture precej uničen tudi koreninski sistem tedanjih dreves (oziroma tudi cela drevesa), prav tako je bilo ugotovljeno, da so nekatera drevesa rastla tako, da so poškodovala infrastrukturo, vozišče in stavbe. Predvsem zaradi slednjega in obsežnih del na celotni infrastrukturi ter tudi zahtev ZVKD so bila drevesa ob obnovi v celoti odstranjena. Med obnovo ulice se je ustanovila civilna iniciativa, ki je zahtevala ponovno zasaditev dreves, čemur je bilo tudi ugodeno. Nova drevesa so bila posajena na način, da naj ne bi več prihajalo do poškodb infrastrukture (v velikih betonskih ceveh). Velja kot ste zapisali, da je bila izbrana vrsta, kot jo je zahtevala in predlagala civilna iniciativa, in sicer rdečelistna sliva, ki naj ne bi imela plodov (za razliko od prej zasajenih, ki so imele plodove). Na presenečenje vseh so tudi ta drevesa, čez več kot pet let, nekatera začela dobivati plodove. Take slive načeloma naj ne bi nikoli imele plodov, izjemoma pa se zgodi, da jih imajo, vendar manj in manj sladke ter s tem manj lepljive. Drevesa so lepa in dajejo ulici značilno podobo verjetno že okoli 40 let. Rešitev da plodov ne bi bilo, pa je edino zamenjava dreves, kar pa pomeni sečnjo obstoječega drevoreda in zasaditev novih brezplodnih dreves. Možna je sicer, da obstaja tudi rešitev s škropljenjem, da ne bi prišlo do opraševanja a je to zelo neprijazno naravi (nismo preverjali). Po našem mnenju si sečnje obstoječega drevoreda domačini nikakor ne želijo in zato niso predvidene nobene aktivnosti v tej smeri.

Pripravila: Teja Leben, višja svetovalka

Info

Datum:

23.09.2019


Izpraševalec:

Aljoša Rovan


Stranka:

LEVICA